both-h

Vlera 100 Lekë
Pesha 6.700 gr
Diametri 24.75 mm
Materiali pjesa e jashtme përzierje bakër-nikel / pjesa e brendshme përzierje bakër-alumin-nikel
Ngjyra rrethi i bardhë, mesi i verdhë
Forma e dhëmbëzuar
Hedhur në qarkullim 01.09.2000
Pamja e përparme Vlera nominale dhe degë në formë kurore.
Pamja e prapme Në hark sipër "Republika e Shqipërisë" dhe në hark poshtë “Teuta, mbretëresha ilire”, në qendër mbretëreshën ilire Teuta dhe poshtë saj vitin e shtypjes së monedhës.