both-h

Vlera 10 Lekë
Pesha 3.600 gr
Diametri 21.25 mm
Materiali përzierje bakër-nikel-alumin / përzierje bakër-nikel-alumin / çelik i veshur me përzierje bakër-zink
Ngjyra e verdhë
Forma e dhëmbëzuar
Hedhur në qarkullim 01.01.1997 / 01.01.2001 / 26.03.2010 / 01.12.2014
Pamja e përparme Vlera nominale dhe degë në formë kurore.
Pamja e prapme Në hark sipër "Republika e Shqipërisë" dhe në hark poshtë vitin e shtypjes së monedhës, në qendër Kalaja e Beratit.