both-h

Vlera 50 Lekë
Pesha 5.500 gr
Diametri 24.25 mm
Materiali përzierje bakër-nikel
Ngjyra e bardhë
Forma e dhëmbëzuar
Tirazhi 200.000 copë
Hedhur në qarkullim në datën 01.08.2004
Pamja e përparme Vlera nominale, e ndarë me një vijë horizontale dhe në hark sipër "Antikiteti shqiptar".
Pamja e prapme Në hark sipër "Republika e Shqipërisë", në hark poshtë "Antikiteti Shqiptar" dhe në qendër të harkut vitin e shtypjes së monedhës, në qendër një helmetë ilire.