both-h

Vlera 50 Lekë
Pesha 5.500 gr
Diametri 24.25 mm
Materiali përzierje bakër-nikel
Ngjyra e bardhë
Forma e dhëmbëzuar
Hedhur në qarkullim 01.01.1997 / 01.01.2001
Pamja e përparme Vlera nominale dhe degë në formë kurore.
Pamja e prapme Në hark sipër "Republika e Shqipërisë" dhe në hark poshtë vitin e shtypjes të monedhës, në qendër mbretin ilir Gent.