both-h

Vlera 1 Lekë
Pesha 3.00 gr
Diametri 18 mm
Materiali përzierje bakër-zink / çelik i veshur me bakër
Ngjyra Bakri
Forma e sheshtë
Hedhur në qarkullim 01.01.1997 / 21.07.2010 / 01.12.2014
Pamja e përparme Vlera nominale dhe degë në formë kurore.
Pamja e prapme Në hark sipër "Republika e Shqipërisë" dhe në hark poshtë vitin e shtypjes së monedhës, në qendër një pelikan.