BANKA E SHQIPËRISË

DEKLARATË PËR SHTYP
Mbi ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në tregun e parasë gjatë tremujorit të parë të vitit 2017

Data e publikimit: 25.07.2017

 

1.1. Operacione të tregut të hapur

Në tremujorin e parë të vitit 2017, ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në tregun e parasë konsistojnë në operacionet e tregut të hapur dhe veprimet me qëllim administrimin e portofolit të saj të bonove të thesarit.

Lexo tekstin e plotë

 

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu