Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të obligacioneve.

ISIN: AL0035NF5Y23
Nr. i ankandit: 35
Dt. e ankandit: 20.09.2018
Dt. e emetimit: 24.09.2018
Dt. e maturimit: 19.07.2023
Lloji i Obligacionit: 5 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 2,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ: 5.30000000 % 
Datat e pageses:  19.01.2019 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.07.2019 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.01.2020 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.07.2020 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.01.2021 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.07.2021 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.01.2022 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.07.2022 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.01.2023 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.07.2023 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  40  22 
Totali (lek)  3,895,700,000  2,000,100,000 
Kuponi    5.30000000 %
Yield-i maksimal  5.20000000 % 4.74000000 %
Yield-i minimal  4.30000000 % 4.30000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  51.79 %

ISIN: AL0190NF2Y20
Nr. i ankandit: 190
Dt. e ankandit: 14.09.2018
Dt. e emetimit: 18.09.2018
Dt. e maturimit: 18.09.2020
Lloji i Obligacionit: 2 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 4,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ: 2.15000000 % 
Datat e pageses:  18.03.2019 (Pagesa e kuponit: 1.1 %)
18.09.2019 (Pagesa e kuponit: 1.1 %)
18.03.2020 (Pagesa e kuponit: 1.1 %)
18.09.2020 (Pagesa e kuponit: 1.1 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  25  23 
Totali (lek)  4,049,800,000  3,449,800,000 
Kuponi    2.20000000 %
Yield-i maksimal  2.29000000 % 2.20000000 %
Yield-i minimal  1.89000000 % 2.20000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata 

ISIN: AL0021NF7Y25
Nr. i ankandit: 21
Dt. e ankandit: 12.09.2018
Dt. e emetimit: 11.06.2018
Dt. e maturimit: 11.06.2025
Lloji i Obligacionit: 7 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 2,500,000,000 ALL
Kuponi Indikativ:  
Datat e pageses:  11.12.2018 (Pagesa e kuponit: 2.89 %)
11.06.2019 (Pagesa e kuponit: 2.89 %)
11.12.2019 (Pagesa e kuponit: 2.89 %)
11.06.2020 (Pagesa e kuponit: 2.89 %)
11.12.2020 (Pagesa e kuponit: 2.89 %)
11.06.2021 (Pagesa e kuponit: 2.89 %)
11.12.2021 (Pagesa e kuponit: 2.89 %)
11.06.2022 (Pagesa e kuponit: 2.89 %)
11.12.2022 (Pagesa e kuponit: 2.89 %)
11.06.2023 (Pagesa e kuponit: 2.89 %)
11.12.2023 (Pagesa e kuponit: 2.89 %)
11.06.2024 (Pagesa e kuponit: 2.89 %)
11.12.2024 (Pagesa e kuponit: 2.89 %)
11.06.2025 (Pagesa e kuponit: 2.89 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  60  27 
Totali (lek)  3,635,300,000,000  2,500,000,000 
Kuponi    5.78000000 %
Yield-i maksimal  6.00000000 % 5.45000000 %
Yield-i minimal  5.00000000 % 5.45000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  76.33 %

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu