Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të obligacioneve.

ISIN: AL0035NF5Y23
Nr. i ankandit: 35
Dt. e ankandit: 13.11.2018
Dt. e emetimit: 15.11.2018
Dt. e maturimit: 19.07.2023
Lloji i Obligacionit: 5 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 2,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ:  
Datat e pageses:  19.01.2019 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.07.2019 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.01.2020 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.07.2020 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.01.2021 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.07.2021 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.01.2022 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.07.2022 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.01.2023 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.07.2023 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  50  14 
Totali (lek)  4,658,800,000  2,000,000,000 
Kuponi    5.30000000 %
Yield-i maksimal  4.63000000 % 4.45000000 %
Yield-i minimal  4.30000000 % 4.30000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  88.00 %

ISIN: AL0191NF2Y20
Nr. i ankandit: 191
Dt. e ankandit: 22.10.2018
Dt. e emetimit: 24.10.2018
Dt. e maturimit: 24.10.2020
Lloji i Obligacionit: 2 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 3,500,000,000 ALL
Kuponi Indikativ: 2.15000000 % 
Datat e pageses:  24.04.2019 (Pagesa e kuponit: 1.075 %)
24.10.2019 (Pagesa e kuponit: 1.075 %)
24.04.2020 (Pagesa e kuponit: 1.075 %)
24.10.2020 (Pagesa e kuponit: 1.075 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  11 
Totali (lek)  4,707,200,000  3,500,000,000 
Kuponi    2.15000000 %
Yield-i maksimal  2.28000000 % 2.15000000 %
Yield-i minimal  1.90000000 % 2.15000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  88.56 %

ISIN: AL0035NF5Y23
Nr. i ankandit: 35
Dt. e ankandit: 15.10.2018
Dt. e emetimit: 17.10.2018
Dt. e maturimit: 19.07.2023
Lloji i Obligacionit: 5 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 2,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ:  
Datat e pageses:  19.01.2019 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.07.2019 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.01.2020 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.07.2020 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.01.2021 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.07.2021 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.01.2022 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.07.2022 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.01.2023 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.07.2023 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  50  37 
Totali (lek)  3,561,800,000  2,000,300,000 
Kuponi    5.30000000 %
Yield-i maksimal  5.50000000 % 4.67000000 %
Yield-i minimal  4.40000000 % 4.40000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  23.63 %

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu