Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të obligacioneve.

ISIN: AL0197NF2Y21
Nr. i ankandit: 197
Dt. e ankandit: 15.11.2019
Dt. e emetimit: 19.11.2019
Dt. e maturimit: 23.10.2021
Lloji i Obligacionit: 2 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 3,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ:  
Datat e pageses:  23.04.2020 (Pagesa e kuponit: 1.22 %)
23.10.2020 (Pagesa e kuponit: 1.22 %)
23.04.2021 (Pagesa e kuponit: 1.22 %)
23.10.2021 (Pagesa e kuponit: 1.22 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  38  18 
Totali (lek)  3,825,900,000  3,000,000,000 
Kuponi    2.44000000 %
Yield-i maksimal  2.62000000 % 2.16000000 %
Yield-i minimal  1.90000000 % 2.16000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  75.57 %

ISIN: AL0036NF5Y24
Nr. i ankandit: 36
Dt. e ankandit: 11.11.2019
Dt. e emetimit: 13.11.2019
Dt. e maturimit: 30.01.2024
Lloji i Obligacionit: 5 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 4,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ:  
Datat e pageses:  30.07.2019 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.01.2020 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.07.2020 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.01.2021 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.07.2021 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.01.2022 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.07.2022 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.01.2023 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.07.2023 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.01.2024 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  49  31 
Totali (lek)  4,965,600,000  3,551,100,000 
Kuponi    4.20000000 %
Yield-i maksimal  4.05000000 % 3.33000000 %
Yield-i minimal  3.09000000 % 3.09000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata 

ISIN: AL0197NF2Y21
Nr. i ankandit: 197
Dt. e ankandit: 21.10.2019
Dt. e emetimit: 23.10.2019
Dt. e maturimit: 23.10.2021
Lloji i Obligacionit: 2 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 4,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ: 2.52000000 % 
Datat e pageses:  23.04.2020 (Pagesa e kuponit: 1.22 %)
23.10.2020 (Pagesa e kuponit: 1.22 %)
23.04.2021 (Pagesa e kuponit: 1.22 %)
23.10.2021 (Pagesa e kuponit: 1.22 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  24  15 
Totali (lek)  6,256,300,000  3,999,900,000 
Kuponi    2.44000000 %
Yield-i maksimal  2.62000000 % 2.44000000 %
Yield-i minimal  2.30000000 % 2.44000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  17.93 %