Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të obligacioneve.

ISIN: AL0020NF7Y25
Nr. i ankandit: 20
Dt. e ankandit: 27.02.2018
Dt. e emetimit: 01.03.2018
Dt. e maturimit: 01.03.2025
Lloji i Obligacionit: 7 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 4,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ: 5.75000000 % 
Datat e pageses:  01.09.2018
01.03.2019
01.09.2019
01.03.2020
01.09.2020
01.03.2021
01.09.2021
01.03.2022
01.09.2022
01.03.2023
01.09.2023
01.03.2024
01.09.2024
01.03.2025
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  23  21 
Totali (lek)  3,667,800,000  3,367,800,000 
Kuponi    5.86000000 %
Yield-i maksimal  6.50000000 % 5.86000000 %
Yield-i minimal  5.30000000 % 5.86000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata 

ISIN: AL0183NF2Y20
Nr. i ankandit: 183
Dt. e ankandit: 14.02.2018
Dt. e emetimit: 16.02.2018
Dt. e maturimit: 16.02.2020
Lloji i Obligacionit: 2 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 4,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ: 3.25000000 % 
Datat e pageses:  16.08.2018
16.02.2019
16.08.2019
16.02.2020
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  16  15 
Totali (lek)  5,011,700,000  4,000,000,000 
Kuponi    3.33000000 %
Yield-i maksimal  3.35000000 % 3.33000000 %
Yield-i minimal  2.95000000 % 3.33000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  48.83 %

ISIN: AL0033NF5Y23
Nr. i ankandit: 33
Dt. e ankandit: 30.01.2018
Dt. e emetimit: 01.02.2018
Dt. e maturimit: 01.02.2023
Lloji i Obligacionit: 5 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 8,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ: 5.45000000 % 
Datat e pageses:  01.08.2018
01.02.2019
01.08.2019
01.02.2020
01.08.2020
01.02.2021
01.08.2021
01.02.2022
01.08.2022
01.02.2023
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  44  42 
Totali (lek)  7,717,500,000  7,567,500,000 
Kuponi    5.45000000 %
Yield-i maksimal  5.65000000 % 5.45000000 %
Yield-i minimal  5.40000000 % 5.45000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata 

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu