Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të obligacioneve.

ISIN: AL0037NF5Y25
Nr. i ankandit: 37
Dt. e ankandit: 24.03.2020
Dt. e emetimit: 26.03.2020
Dt. e maturimit: 26.03.2025
Lloji i Obligacionit: 5 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 4,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ: 3.70000000 % 
Datat e pageses:  26.09.2020 (Pagesa e kuponit: 1.85 %)
26.03.2021 (Pagesa e kuponit: 1.85 %)
26.09.2021 (Pagesa e kuponit: 1.85 %)
26.03.2022 (Pagesa e kuponit: 1.85 %)
26.09.2022 (Pagesa e kuponit: 1.85 %)
26.03.2023 (Pagesa e kuponit: 1.85 %)
26.09.2023 (Pagesa e kuponit: 1.85 %)
26.03.2024 (Pagesa e kuponit: 1.85 %)
26.09.2024 (Pagesa e kuponit: 1.85 %)
26.03.2025 (Pagesa e kuponit: 1.85 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  33  33 
Totali (lek)  3,911,000,000  3,911,000,000 
Kuponi    3.70000000 %
Yield-i maksimal  4.34000000 % 4.34000000 %
Yield-i minimal  3.30000000 % 3.30000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata 

ISIN: AL0198NF2Y22
Nr. i ankandit: 198
Dt. e ankandit: 18.03.2020
Dt. e emetimit: 20.03.2020
Dt. e maturimit: 22.01.2022
Lloji i Obligacionit: 2 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 4,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ:  
Datat e pageses:  22.07.2020 (Pagesa e kuponit: 1.125 %)
22.01.2021 (Pagesa e kuponit: 1.125 %)
22.07.2021 (Pagesa e kuponit: 1.125 %)
22.01.2022 (Pagesa e kuponit: 1.125 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  23  21 
Totali (lek)  4,035,800,000  4,000,000,000 
Kuponi    2.25000000 %
Yield-i maksimal  3.00000000 % 2.55000000 %
Yield-i minimal  2.00000000 % 2.55000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  84.45 %

ISIN: AL0024NF7Y27
Nr. i ankandit: 24
Dt. e ankandit: 11.03.2020
Dt. e emetimit: 13.03.2020
Dt. e maturimit: 13.03.2027
Lloji i Obligacionit: 7 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 6,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ: 3.85000000 % 
Datat e pageses:  13.09.2020 (Pagesa e kuponit: 2.04 %)
13.03.2021 (Pagesa e kuponit: 2.04 %)
13.09.2021 (Pagesa e kuponit: 2.04 %)
13.03.2022 (Pagesa e kuponit: 2.04 %)
13.09.2022 (Pagesa e kuponit: 2.04 %)
13.03.2023 (Pagesa e kuponit: 2.04 %)
13.09.2023 (Pagesa e kuponit: 2.04 %)
13.03.2024 (Pagesa e kuponit: 2.04 %)
13.09.2024 (Pagesa e kuponit: 2.04 %)
13.03.2025 (Pagesa e kuponit: 2.04 %)
13.09.2025 (Pagesa e kuponit: 2.04 %)
13.03.2026 (Pagesa e kuponit: 2.04 %)
13.09.2026 (Pagesa e kuponit: 2.04 %)
13.03.2027 (Pagesa e kuponit: 2.04 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  30  23 
Totali (lek)  5,858,900,000  5,076,400,000 
Kuponi    4.08000000 %
Yield-i maksimal  4.40000000 % 4.08000000 %
Yield-i minimal  3.01000000 % 4.08000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata