Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të obligacioneve.

ISIN: AL0036NF5Y24
Nr. i ankandit: 36
Dt. e ankandit: 25.03.2019
Dt. e emetimit: 27.03.2019
Dt. e maturimit: 30.01.2024
Lloji i Obligacionit: 5 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 3,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ:  
Datat e pageses:  30.07.2019 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.01.2020 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.07.2020 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.01.2021 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.07.2021 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.01.2022 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.07.2022 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.01.2023 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.07.2023 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.01.2024 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  43  26 
Totali (lek)  4,665,600,000  3,449,900,000 
Kuponi    4.20000000 %
Yield-i maksimal  4.00000000 % 2.90000000 %
Yield-i minimal  2.59000000 % 2.59000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  74.40 %

ISIN: AL0022NF7Y26
Nr. i ankandit: 22
Dt. e ankandit: 11.03.2019
Dt. e emetimit: 13.03.2019
Dt. e maturimit: 13.03.2026
Lloji i Obligacionit: 7 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 3,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ: 4.00000000 % 
Datat e pageses:  13.09.2019 (Pagesa e kuponit: 1.875 %)
13.03.2020 (Pagesa e kuponit: 1.875 %)
13.09.2020 (Pagesa e kuponit: 1.875 %)
13.03.2021 (Pagesa e kuponit: 1.875 %)
13.09.2021 (Pagesa e kuponit: 1.875 %)
13.03.2022 (Pagesa e kuponit: 1.875 %)
13.09.2022 (Pagesa e kuponit: 1.875 %)
13.03.2023 (Pagesa e kuponit: 1.875 %)
13.09.2023 (Pagesa e kuponit: 1.875 %)
13.03.2024 (Pagesa e kuponit: 1.875 %)
13.09.2024 (Pagesa e kuponit: 1.875 %)
13.03.2025 (Pagesa e kuponit: 1.875 %)
13.09.2025 (Pagesa e kuponit: 1.875 %)
13.03.2026 (Pagesa e kuponit: 1.875 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  34  14 
Totali (lek)  8,160,900,000  3,000,000,000 
Kuponi    3.75000000 %
Yield-i maksimal  4.84000000 % 3.75000000 %
Yield-i minimal  2.98000000 % 3.75000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  42.70 % 63.53 %

ISIN: AL0194NF2Y21
Nr. i ankandit: 194
Dt. e ankandit: 01.03.2019
Dt. e emetimit: 05.03.2019
Dt. e maturimit: 09.01.2021
Lloji i Obligacionit: 2 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 3,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ:  
Datat e pageses:  09.07.2019 (Pagesa e kuponit: 0.96 %)
09.01.2020 (Pagesa e kuponit: 0.96 %)
09.07.2020 (Pagesa e kuponit: 0.96 %)
09.01.2021 (Pagesa e kuponit: 0.96 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  19 
Totali (lek)  6,369,000,000  3,000,000,000 
Kuponi    1.92000000 %
Yield-i maksimal  2.00000000 % 1.55000000 %
Yield-i minimal  1.40000000 % 1.55000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  18.93 %