Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të obligacioneve.

ISIN: AL018NF10Y29
Nr. i ankandit: 18
Dt. e ankandit: 14.01.2019
Dt. e emetimit: 16.01.2019
Dt. e maturimit: 16.01.2029
Lloji i Obligacionit: 10 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 4,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ: 6.15000000 % 
Datat e pageses:  16.07.2019 (Pagesa e kuponit: 2.925 %)
16.01.2020 (Pagesa e kuponit: 2.925 %)
16.07.2020 (Pagesa e kuponit: 2.925 %)
16.01.2021 (Pagesa e kuponit: 2.925 %)
16.07.2021 (Pagesa e kuponit: 2.925 %)
16.01.2022 (Pagesa e kuponit: 2.925 %)
16.07.2022 (Pagesa e kuponit: 2.925 %)
16.01.2023 (Pagesa e kuponit: 2.925 %)
16.07.2023 (Pagesa e kuponit: 2.925 %)
16.01.2024 (Pagesa e kuponit: 2.925 %)
16.07.2024 (Pagesa e kuponit: 2.925 %)
16.01.2025 (Pagesa e kuponit: 2.925 %)
16.07.2025 (Pagesa e kuponit: 2.925 %)
16.01.2026 (Pagesa e kuponit: 2.925 %)
16.07.2026 (Pagesa e kuponit: 2.925 %)
16.01.2027 (Pagesa e kuponit: 2.925 %)
16.07.2027 (Pagesa e kuponit: 2.925 %)
16.01.2028 (Pagesa e kuponit: 2.925 %)
16.07.2028 (Pagesa e kuponit: 2.925 %)
16.01.2029 (Pagesa e kuponit: 2.925 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  55  28 
Totali (lek)  9,061,900,000  4,000,000,000 
Kuponi    5.85000000 %
Yield-i maksimal  6.66000000 % 5.85000000 %
Yield-i minimal  5.00000000 % 5.85000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  14.36 % 59.23 %

ISIN: AL0194NF2Y21
Nr. i ankandit: 194
Dt. e ankandit: 07.01.2019
Dt. e emetimit: 09.01.2019
Dt. e maturimit: 09.01.2021
Lloji i Obligacionit: 2 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 4,500,000,000 ALL
Kuponi Indikativ: 1.94000000 % 
Datat e pageses:  09.07.2019 (Pagesa e kuponit: 0.96 %)
09.01.2020 (Pagesa e kuponit: 0.96 %)
09.07.2020 (Pagesa e kuponit: 0.96 %)
09.01.2021 (Pagesa e kuponit: 0.96 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  11  11 
Totali (lek)  3,538,200,000  3,538,200,000 
Kuponi    1.92000000 %
Yield-i maksimal  1.92000000 % 1.92000000 %
Yield-i minimal  1.71000000 % 1.92000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata 

ISIN: AL0193NF2Y20
Nr. i ankandit: 193
Dt. e ankandit: 20.12.2018
Dt. e emetimit: 24.12.2018
Dt. e maturimit: 24.12.2020
Lloji i Obligacionit: 2 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 3,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ: 2.00000000 % 
Datat e pageses:  24.06.2019 (Pagesa e kuponit: 0.97 %)
24.12.2019 (Pagesa e kuponit: 0.97 %)
24.06.2020 (Pagesa e kuponit: 0.97 %)
24.12.2020 (Pagesa e kuponit: 0.97 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  17  13 
Totali (lek)  4,545,800,000  3,000,000,000 
Kuponi    1.94000000 %
Yield-i maksimal  2.00000000 % 1.94000000 %
Yield-i minimal  1.66000000 % 1.94000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  2.10 %