Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të obligacioneve.

 ISIN: AL000A3L0PM5 Nr. i ankandit: 217 
Dt. e ankandit: 11.07.2024
Dt. e emetimit: 15.07.2024
Dt. e maturimit: 15.07.2026
Lloji i Obligacionit: 2 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 7,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ: 3.90000000 % 
Datat e pageses:  15.01.2025 (Pagesa e kuponit: 1.945 %)
15.07.2025 (Pagesa e kuponit: 1.945 %)
15.01.2026 (Pagesa e kuponit: 1.945 %)
15.07.2026 (Pagesa e kuponit: 1.945 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  19  12 
Totali (lek)  8,768,400,000  6,935,700,000 
Kuponi    3.89000000 %
Yield-i maksimal  4.05000000 % 3.89000000 %
Yield-i minimal  3.50000000 % 3.89000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata 

 ISIN: AL000A3L0PN3 Nr. i ankandit: 49 
Dt. e ankandit: 08.07.2024
Dt. e emetimit: 10.07.2024
Dt. e maturimit: 10.07.2027
Lloji i Obligacionit: 3 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 3,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ:  
Datat e pageses:  10.01.2025 (Pagesa e kuponit: 2.15 %)
10.07.2025 (Pagesa e kuponit: 2.15 %)
10.01.2026 (Pagesa e kuponit: 2.15 %)
10.07.2026 (Pagesa e kuponit: 2.15 %)
10.01.2027 (Pagesa e kuponit: 2.15 %)
10.07.2027 (Pagesa e kuponit: 2.15 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  31  16 
Totali (lek)  5,924,000,000  3,000,300,000 
Kuponi    4.30000000 %
Yield-i maksimal  4.45000000 % 4.19000000 %
Yield-i minimal  4.08000000 % 4.08000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  45.58 %

 ISIN: AL000A3LTAW4 Nr. i ankandit: 41 
Dt. e ankandit: 24.06.2024
Dt. e emetimit: 26.01.2024
Dt. e maturimit: 26.01.2029
Lloji i Obligacionit: 5 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 3,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ:  
Datat e pageses:  26.07.2024 (Pagesa e kuponit: 2.625 %)
26.01.2025 (Pagesa e kuponit: 2.625 %)
26.07.2025 (Pagesa e kuponit: 2.625 %)
26.01.2026 (Pagesa e kuponit: 2.625 %)
26.07.2026 (Pagesa e kuponit: 2.625 %)
26.01.2027 (Pagesa e kuponit: 2.625 %)
26.07.2027 (Pagesa e kuponit: 2.625 %)
26.01.2028 (Pagesa e kuponit: 2.625 %)
26.07.2028 (Pagesa e kuponit: 2.625 %)
26.01.2029 (Pagesa e kuponit: 2.625 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  28  26 
Totali (lek)  3,323,800,000  3,000,000,000 
Kuponi    5.25000000 %
Yield-i maksimal  5.30000000 % 5.04000000 %
Yield-i minimal  4.80000000 % 4.80000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  39.60 %