Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të obligacioneve.

ISIN: AL0195NF2Y21
Nr. i ankandit: 195
Dt. e ankandit: 15.05.2019
Dt. e emetimit: 19.04.2019
Dt. e maturimit: 19.04.2021
Lloji i Obligacionit: 2 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 4,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ:  
Datat e pageses:  19.10.2019 (Pagesa e kuponit: 0.725 %)
19.04.2020 (Pagesa e kuponit: 0.725 %)
19.10.2020 (Pagesa e kuponit: 0.725 %)
19.04.2021 (Pagesa e kuponit: 0.725 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  22  15 
Totali (lek)  4,686,000,000  4,000,000,000 
Kuponi    1.45000000 %
Yield-i maksimal  2.70000000 % 1.64000000 %
Yield-i minimal  1.30000000 % 1.64000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  72.67 %

ISIN: AL0195NF2Y21
Nr. i ankandit: 195
Dt. e ankandit: 17.04.2019
Dt. e emetimit: 19.04.2019
Dt. e maturimit: 19.04.2021
Lloji i Obligacionit: 2 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 4,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ: 1.55000000 % 
Datat e pageses:  19.10.2019 (Pagesa e kuponit: 0.725 %)
19.04.2020 (Pagesa e kuponit: 0.725 %)
19.10.2020 (Pagesa e kuponit: 0.725 %)
19.04.2021 (Pagesa e kuponit: 0.725 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  14 
Totali (lek)  5,180,600,000  4,000,000,000 
Kuponi    1.45000000 %
Yield-i maksimal  1.52000000 % 1.45000000 %
Yield-i minimal  1.20000000 % 1.45000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  84.70 %

ISIN: AL0043NF3Y22
Nr. i ankandit: 43
Dt. e ankandit: 11.04.2019
Dt. e emetimit: 27.02.2019
Dt. e maturimit: 27.02.2022
Lloji i Obligacionit: 3 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 3,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ:  
Datat e pageses:  27.08.2019 (Pagesa e kuponit: 1.15 %)
27.02.2020 (Pagesa e kuponit: 1.15 %)
27.08.2020 (Pagesa e kuponit: 1.15 %)
27.02.2021 (Pagesa e kuponit: 1.15 %)
27.08.2021 (Pagesa e kuponit: 1.15 %)
27.02.2022 (Pagesa e kuponit: 1.15 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  35  19 
Totali (lek)  4,650,000,000  3,000,000,000 
Kuponi    2.30000000 %
Yield-i maksimal  2.40000000 % 1.89000000 %
Yield-i minimal  1.69000000 % 1.69000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  25.00 %