Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të obligacioneve.

ISIN: AL0186NF2Y20
Nr. i ankandit: 186
Dt. e ankandit: 21.05.2018
Dt. e emetimit: 23.05.2018
Dt. e maturimit: 23.05.2020
Lloji i Obligacionit: 2 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 4,500,000,000 ALL
Kuponi Indikativ: 2.85000000 % 
Datat e pageses:  23.11.2018 (Pagesa e kuponit: 1.45 %)
23.05.2019 (Pagesa e kuponit: 1.45 %)
23.11.2019 (Pagesa e kuponit: 1.45 %)
23.05.2020 (Pagesa e kuponit: 1.45 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  13  10 
Totali (lek)  5,481,500,000  4,500,000,000 
Kuponi    2.90000000 %
Yield-i maksimal  3.02000000 % 2.90000000 %
Yield-i minimal  2.76000000 % 2.90000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  28.95 %

ISIN: AL0034NF5Y23
Nr. i ankandit: 34
Dt. e ankandit: 30.04.2018
Dt. e emetimit: 03.05.2018
Dt. e maturimit: 03.05.2023
Lloji i Obligacionit: 5 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 6,500,000,000 ALL
Kuponi Indikativ: 5.30000000 % 
Datat e pageses:  03.11.2018 (Pagesa e kuponit: 2.725 %)
03.05.2019 (Pagesa e kuponit: 2.725 %)
03.11.2019 (Pagesa e kuponit: 2.725 %)
03.05.2020 (Pagesa e kuponit: 2.725 %)
03.11.2020 (Pagesa e kuponit: 2.725 %)
03.05.2021 (Pagesa e kuponit: 2.725 %)
03.11.2021 (Pagesa e kuponit: 2.725 %)
03.05.2022 (Pagesa e kuponit: 2.725 %)
03.11.2022 (Pagesa e kuponit: 2.725 %)
03.05.2023 (Pagesa e kuponit: 2.725 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  17  17 
Totali (lek)  4,993,400,000  4,993,400,000 
Kuponi    5.45000000 %
Yield-i maksimal  5.45000000 % 5.45000000 %
Yield-i minimal  4.85000000 % 5.45000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata 

ISIN: AL0185NF2Y20
Nr. i ankandit: 185
Dt. e ankandit: 19.04.2018
Dt. e emetimit: 23.04.2018
Dt. e maturimit: 23.04.2020
Lloji i Obligacionit: 2 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 4,500,000,000 ALL
Kuponi Indikativ: 2.85000000 % 
Datat e pageses:  23.10.2018 (Pagesa e kuponit: 1.49 %)
23.04.2019 (Pagesa e kuponit: 1.49 %)
23.10.2019 (Pagesa e kuponit: 1.49 %)
23.04.2020 (Pagesa e kuponit: 1.49 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  11 
Totali (lek)  5,272,200,000  4,500,000,000 
Kuponi    2.98000000 %
Yield-i maksimal  3.07000000 % 2.98000000 %
Yield-i minimal  2.78000000 % 2.98000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  31.95 %

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu