Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të obligacioneve.

 ISIN: AL000A3LUHP1 Nr. i ankandit: 48 
Dt. e ankandit: 21.02.2024
Dt. e emetimit: 23.02.2024
Dt. e maturimit: 23.02.2027
Lloji i Obligacionit: 3 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 5,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ:  
Datat e pageses:  23.08.2024 (Pagesa e kuponit: 2.35 %)
23.02.2025 (Pagesa e kuponit: 2.35 %)
23.08.2025 (Pagesa e kuponit: 2.35 %)
23.02.2026 (Pagesa e kuponit: 2.35 %)
23.08.2026 (Pagesa e kuponit: 2.35 %)
23.02.2027 (Pagesa e kuponit: 2.35 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  51  45 
Totali (lek)  7,804,300,000  5,750,000,000 
Kuponi    4.70000000 %
Yield-i maksimal  5.24000000 % 5.11000000 %
Yield-i minimal  4.65000000 % 4.65000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  30.47 %

 ISIN: AL000A3LSUV6 Nr. i ankandit: 215 
Dt. e ankandit: 20.02.2024
Dt. e emetimit: 15.01.2024
Dt. e maturimit: 15.01.2026
Lloji i Obligacionit: 2 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 7,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ:  
Datat e pageses:  15.07.2024 (Pagesa e kuponit: 2.105 %)
15.01.2025 (Pagesa e kuponit: 2.105 %)
15.07.2025 (Pagesa e kuponit: 2.105 %)
15.01.2026 (Pagesa e kuponit: 2.105 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  41  34 
Totali (lek)  9,484,100,000  7,734,100,000 
Kuponi    4.21000000 %
Yield-i maksimal  4.40000000 % 4.23000000 %
Yield-i minimal  3.80000000 % 4.23000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata 

 ISIN: AL000A3LTAW4 Nr. i ankandit: 41 
Dt. e ankandit: 12.02.2024
Dt. e emetimit: 26.01.2024
Dt. e maturimit: 26.01.2029
Lloji i Obligacionit: 5 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 3,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ:  
Datat e pageses:  26.07.2024 (Pagesa e kuponit: 2.625 %)
26.01.2025 (Pagesa e kuponit: 2.625 %)
26.07.2025 (Pagesa e kuponit: 2.625 %)
26.01.2026 (Pagesa e kuponit: 2.625 %)
26.07.2026 (Pagesa e kuponit: 2.625 %)
26.01.2027 (Pagesa e kuponit: 2.625 %)
26.07.2027 (Pagesa e kuponit: 2.625 %)
26.01.2028 (Pagesa e kuponit: 2.625 %)
26.07.2028 (Pagesa e kuponit: 2.625 %)
26.01.2029 (Pagesa e kuponit: 2.625 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  44  34 
Totali (lek)  6,893,800,000  3,450,000,000 
Kuponi    5.25000000 %
Yield-i maksimal  6.00000000 % 5.76000000 %
Yield-i minimal  5.00000000 % 5.00000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  26.22 %