Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të obligacioneve.

ISIN: AL0037NF5Y25
Nr. i ankandit: 37
Dt. e ankandit: 21.05.2020
Dt. e emetimit: 26.05.2020
Dt. e maturimit: 26.03.2025
Lloji i Obligacionit: 5 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 4,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ:  
Datat e pageses:  26.09.2020 (Pagesa e kuponit: 1.85 %)
26.03.2021 (Pagesa e kuponit: 1.85 %)
26.09.2021 (Pagesa e kuponit: 1.85 %)
26.03.2022 (Pagesa e kuponit: 1.85 %)
26.09.2022 (Pagesa e kuponit: 1.85 %)
26.03.2023 (Pagesa e kuponit: 1.85 %)
26.09.2023 (Pagesa e kuponit: 1.85 %)
26.03.2024 (Pagesa e kuponit: 1.85 %)
26.09.2024 (Pagesa e kuponit: 1.85 %)
26.03.2025 (Pagesa e kuponit: 1.85 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  57  44 
Totali (lek)  9,121,100,000  4,438,100,000 
Kuponi    3.70000000 %
Yield-i maksimal  4.40000000 % 4.09000000 %
Yield-i minimal  3.70000000 % 3.70000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata 

ISIN: AL0199NF2Y22
Nr. i ankandit: 199
Dt. e ankandit: 07.05.2020
Dt. e emetimit: 21.04.2020
Dt. e maturimit: 21.04.2022
Lloji i Obligacionit: 2 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 4,500,000,000 ALL
Kuponi Indikativ:  
Datat e pageses:  21.10.2020 (Pagesa e kuponit: 1.275 %)
21.04.2021 (Pagesa e kuponit: 1.275 %)
21.10.2021 (Pagesa e kuponit: 1.275 %)
21.04.2022 (Pagesa e kuponit: 1.275 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  43  33 
Totali (lek)  8,241,800,000  4,500,000,000 
Kuponi    2.55000000 %
Yield-i maksimal  2.90000000 % 2.55000000 %
Yield-i minimal  2.30000000 % 2.55000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  70.39 %

ISIN: AL0044NF3Y23
Nr. i ankandit: 44
Dt. e ankandit: 23.04.2020
Dt. e emetimit: 26.02.2020
Dt. e maturimit: 26.02.2023
Lloji i Obligacionit: 3 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 3,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ:  
Datat e pageses:  26.08.2020 (Pagesa e kuponit: 1.35 %)
26.02.2021 (Pagesa e kuponit: 1.35 %)
26.08.2021 (Pagesa e kuponit: 1.35 %)
26.02.2022 (Pagesa e kuponit: 1.35 %)
26.08.2022 (Pagesa e kuponit: 1.35 %)
26.02.2023 (Pagesa e kuponit: 1.35 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  27  23 
Totali (lek)  5,819,600,000  3,450,000,000 
Kuponi    2.70000000 %
Yield-i maksimal  3.35000000 % 3.10000000 %
Yield-i minimal  2.68000000 % 2.68000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  60.80 %