Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të obligacioneve.

ISIN: AL0035NF5Y23
Nr. i ankandit: 35
Dt. e ankandit: 17.07.2018
Dt. e emetimit: 19.07.2018
Dt. e maturimit: 19.07.2023
Lloji i Obligacionit: 5 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 3,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ:  
Datat e pageses:  19.01.2019 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.07.2019 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.01.2020 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.07.2020 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.01.2021 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.07.2021 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.01.2022 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.07.2022 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.01.2023 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
19.07.2023 (Pagesa e kuponit: 2.65 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  49  18 
Totali (lek)  6,253,100,000  2,999,900,000 
Kuponi    5.30000000 %
Yield-i maksimal  5.46000000 % 5.25000000 %
Yield-i minimal  4.80000000 % 4.80000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  53.70 %

ISIN: AL017NF10Y28
Nr. i ankandit: 17
Dt. e ankandit: 04.07.2018
Dt. e emetimit: 06.07.2018
Dt. e maturimit: 06.07.2028
Lloji i Obligacionit: 10 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 2,500,000,000 ALL
Kuponi Indikativ: 6.65000000 % 
Datat e pageses:  06.01.2019 (Pagesa e kuponit: 3.4 %)
06.07.2019 (Pagesa e kuponit: 3.4 %)
06.01.2020 (Pagesa e kuponit: 3.4 %)
06.07.2020 (Pagesa e kuponit: 3.4 %)
06.01.2021 (Pagesa e kuponit: 3.4 %)
06.07.2021 (Pagesa e kuponit: 3.4 %)
06.01.2022 (Pagesa e kuponit: 3.4 %)
06.07.2022 (Pagesa e kuponit: 3.4 %)
06.01.2023 (Pagesa e kuponit: 3.4 %)
06.07.2023 (Pagesa e kuponit: 3.4 %)
06.01.2024 (Pagesa e kuponit: 3.4 %)
06.07.2024 (Pagesa e kuponit: 3.4 %)
06.01.2025 (Pagesa e kuponit: 3.4 %)
06.07.2025 (Pagesa e kuponit: 3.4 %)
06.01.2026 (Pagesa e kuponit: 3.4 %)
06.07.2026 (Pagesa e kuponit: 3.4 %)
06.01.2027 (Pagesa e kuponit: 3.4 %)
06.07.2027 (Pagesa e kuponit: 3.4 %)
06.01.2028 (Pagesa e kuponit: 3.4 %)
06.07.2028 (Pagesa e kuponit: 3.4 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  24  24 
Totali (lek)  2,632,600,000  2,500,000,000 
Kuponi    6.80000000 %
Yield-i maksimal  6.80000000 % 6.80000000 %
Yield-i minimal  5.00000000 % 6.80000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  33.70 %

ISIN: AL0187NF2Y20
Nr. i ankandit: 187
Dt. e ankandit: 21.06.2018
Dt. e emetimit: 25.06.2018
Dt. e maturimit: 25.06.2020
Lloji i Obligacionit: 2 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 3,500,000,000 ALL
Kuponi Indikativ: 2.75000000 % 
Datat e pageses:  25.12.2018 (Pagesa e kuponit: 1.28 %)
25.06.2019 (Pagesa e kuponit: 1.28 %)
25.12.2019 (Pagesa e kuponit: 1.28 %)
25.06.2020 (Pagesa e kuponit: 1.28 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  12 
Totali (lek)  6,510,300,000  3,500,000,000 
Kuponi    2.56000000 %
Yield-i maksimal  2.90000000 % 2.56000000 %
Yield-i minimal  2.40000000 % 2.56000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  29.07 %

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu