Njoftimet për ankandet e ardhshme

Më poshtë jepen të dhëna mbi datën e ankandeve të ardhshme të obligacioneve të thesarit, sipas afatit të maturimit dhe shumat e emetuara. Këto të dhëna përcaktohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe publikohen nga Banka e Shqipërisë.

Ankandi i ardhshëmNumri i ankandit: 184
ISIN: AL0184NF2Y20
Data e ankandit: 21.03.2018
Ora e pranimit të kërkesave: 09:00
Data e Emetimit: 26.03.2018
Data e Maturimit: 26.03.2020
Tipi i ankandit: Uniformë
Monedha: ALL
Oferta: 4,500,000,000
Lloji i Kuponit: FIKS
Norma e Kuponit Indikativ: 3.00000000% 

Kalendari tremujor i emetimeve

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu