Njoftimet për ankandet e ardhshme

Më poshtë jepen të dhëna mbi datën e ankandeve të ardhshme të obligacioneve të thesarit, sipas afatit të maturimit dhe shumat e emetuara. Këto të dhëna përcaktohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe publikohen nga Banka e Shqipërisë.

Ankandi i ardhshëmNumri i ankandit: 215
ISIN: AL000A3LSUV6
Data e ankandit: 05.03.2024
Ora e pranimit të kërkesave: 09:00
Data e Emetimit: 15.01.2024
Data e Maturimit: 15.01.2026
Tipi i ankandit: Uniformë
Monedha: ALL
Oferta: 7,000,000,000
Lloji i Kuponit: FIKS
Norma e Kuponit Indikativ:  

Numri i ankandit: 34
ISIN: AL000A3LTTM5
Data e ankandit: 29.02.2024
Ora e pranimit të kërkesave: 09:00
Data e Emetimit: 07.02.2024
Data e Maturimit: 07.02.2031
Tipi i ankandit: Uniformë
Monedha: ALL
Oferta: 3,000,000,000
Lloji i Kuponit: FIKS
Norma e Kuponit Indikativ:  


Numri i ankandit: 4
ISIN: AL000A3LUSF9
Data e ankandit: 26.02.2024
Ora e pranimit të kërkesave: 09:00
Data e Emetimit: 28.02.2024
Data e Maturimit: 26.02.2039
Tipi i ankandit: Uniformë
Monedha: ALL
Oferta: 2,000,000,000
Lloji i Kuponit: FIKS
Norma e Kuponit Indikativ: 7.30000000% 

Kalendari tremujor i emetimeve