Njoftimet për ankandet e ardhshme

Më poshtë jepen të dhëna mbi datën e ankandeve të ardhshme të obligacioneve të thesarit, sipas afatit të maturimit dhe shumat e emetuara. Këto të dhëna përcaktohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe publikohen nga Banka e Shqipërisë.

Ankandi i ardhshëmNumri i ankandit: 36
ISIN: AL0036NF5Y24
Data e ankandit: 23.05.2019
Ora e pranimit të kërkesave: 10:00
Data e Emetimit: 30.01.2019
Data e Maturimit: 30.01.2024
Tipi i ankandit: Me shumë çmime
Monedha: ALL
Oferta: 4,000,000,000
Lloji i Kuponit: FIKS
Norma e Kuponit Indikativ:  

Kalendari tremujor i emetimeve