Njoftimet për ankandet e ardhshme

Më poshtë jepen të dhëna mbi datën e ankandeve të ardhshme të obligacioneve të thesarit, sipas afatit të maturimit dhe shumat e emetuara. Këto të dhëna përcaktohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe publikohen nga Banka e Shqipërisë.

Ankandi i ardhshëmNumri i ankandit: 200
ISIN: AL0200NF2Y22
Data e ankandit: 07.07.2020
Ora e pranimit të kërkesave: 09:00
Data e Emetimit: 09.07.2020
Data e Maturimit: 09.07.2022
Tipi i ankandit: Uniformë
Monedha: ALL
Oferta: 4,000,000,000
Lloji i Kuponit: FIKS
Norma e Kuponit Indikativ: 2.18000000% 

Numri i ankandit: 37
ISIN: AL0037NF5Y25
Data e ankandit: 15.07.2020
Ora e pranimit të kërkesave: 10:00
Data e Emetimit: 17.07.2020
Data e Maturimit: 26.03.2025
Tipi i ankandit: Me shumë çmime
Monedha: ALL
Oferta: 4,000,000,000
Lloji i Kuponit: FIKS
Norma e Kuponit Indikativ:  


Numri i ankandit: 21
ISIN: AL021NF10Y30
Data e ankandit: 24.07.2020
Ora e pranimit të kërkesave: 09:00
Data e Emetimit: 28.07.2020
Data e Maturimit: 28.07.2030
Tipi i ankandit: Uniformë
Monedha: ALL
Oferta: 3,500,000,000
Lloji i Kuponit: FIKS
Norma e Kuponit Indikativ:  

Kalendari tremujor i emetimeve