Njoftimet për ankandet e ardhshme

Më poshtë jepen të dhëna mbi datën e ankandeve të ardhshme të obligacioneve të thesarit, sipas afatit të maturimit dhe shumat e emetuara. Këto të dhëna përcaktohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe publikohen nga Banka e Shqipërisë.

Ankandi i ardhshëmNumri i ankandit: 48
ISIN: AL000A3LUHP1
Data e ankandit: 18.06.2024
Ora e pranimit të kërkesave: 10:00
Data e Emetimit: 23.02.2024
Data e Maturimit: 23.02.2027
Tipi i ankandit: Me shumë çmime
Monedha: ALL
Oferta: 2,000,000,000
Lloji i Kuponit: FIKS
Norma e Kuponit Indikativ:  

Numri i ankandit: 41
ISIN: AL000A3LTAW4
Data e ankandit: 24.06.2024
Ora e pranimit të kërkesave: 10:00
Data e Emetimit: 26.01.2024
Data e Maturimit: 26.01.2029
Tipi i ankandit: Me shumë çmime
Monedha: ALL
Oferta: 3,000,000,000
Lloji i Kuponit: FIKS
Norma e Kuponit Indikativ:  

Kalendari tremujor i emetimeve