Obligacione

Si të marr pjesë në ankand?

Individët mund të marrin pjesë në ankandet e obligacioneve vetëm nëpërmjet subjekteve të licencuara për këtë shërbim.

  1. Hap një llogari cash-i dhe një llogari titulli për pjesëmarrje në ankandin e obligacioneve pranë subjektit të licencuar 
  2. Derdh në këtë llogari fondet që do të investosh 
  3. Plotëso kërkesën për pjesëmarrje në ankand

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu