Njoftimet për ankandet e ardhshme

Më poshtë jepen të dhëna mbi datën e ankandeve të ardhshme të bonove të thesarit, sipas afatit të maturimit dhe shumat e emetuara. Këto të dhëna përcaktohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe publikohen nga Banka e Shqipërisë.

Ankandi i ardhshëm

Numri i ankandit: 1831
ISIN: AL1831TB1Y19
Data e ankandit: 02.10.2018
Ora e pranimit të kërkesave: 09:00
Data e emetimit: 04.10.2018
Maturiteti: 12 (Muaj)
Data e maturimit: 03.10.2019
Tipi i ankandit: Me shumë çmime
Monedha: ALL
Oferta: 8,100,000,000
Rezervuar për BSH: 1,300,000,000

Numri i ankandit: 1830
ISIN: AL1830TB6M19
Data e ankandit: 02.10.2018
Ora e pranimit të kërkesave: 09:00
Data e emetimit: 04.10.2018
Maturiteti: 6 (Muaj)
Data e maturimit: 04.04.2019
Tipi i ankandit: Me shumë çmime
Monedha: ALL
Oferta: 1,500,000,000
Rezervuar për BSH: 750,000,000

Kalendari tremujor i emetimeve

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu