Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të bonove të thesarit.

ISIN: AL1833TB1Y19
Nr. ankandit: 1833
Dt. e ankandit: 06.11.2018
Dt. e emetimit: 08.11.2018
Dt. e maturimit: 07.11.2019
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 9,800,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 2,040,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  29  13 
Totali (ALL)  13,704,560,000  9,800,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.57 % 1.54 %
Yield-i maksimal  1.71 % 1.58 %
Yield-i minimal  1.45 % 1.45 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.58 % 1.54 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  65.86 %
ISIN: AL1832TB1Y19
Nr. ankandit: 1832
Dt. e ankandit: 23.10.2018
Dt. e emetimit: 25.10.2018
Dt. e maturimit: 24.10.2019
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 7,600,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 1,280,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  22  12 
Totali (ALL)  10,563,500,000  7,600,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.65 % 1.60 %
Yield-i maksimal  1.78 % 1.68 %
Yield-i minimal  1.53 % 1.53 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.68 % 1.63 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  46.28 %
ISIN: AL1831TB1Y19
Nr. ankandit: 1831
Dt. e ankandit: 02.10.2018
Dt. e emetimit: 04.10.2018
Dt. e maturimit: 03.10.2019
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 8,100,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 1,300,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  21  13 
Totali (ALL)  9,645,330,000  8,100,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.73 % 1.70 %
Yield-i maksimal  1.85 % 1.78 %
Yield-i minimal  1.55 % 1.55 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.75 % 1.71 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  54.67 %

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu