Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të bonove të thesarit.

ISIN: AL1829TB1Y19
Nr. ankandit: 1829
Dt. e ankandit: 04.09.2018
Dt. e emetimit: 06.09.2018
Dt. e maturimit: 05.09.2019
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 9,200,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 1,370,640,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  23  23 
Totali (ALL)  9,228,200,000  9,200,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.67 % 1.67 %
Yield-i maksimal  1.79 % 1.79 %
Yield-i minimal  1.55 % 1.55 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.66 % 1.66 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  96.68 %
ISIN: AL1828TB1Y19
Nr. ankandit: 1828
Dt. e ankandit: 20.08.2018
Dt. e emetimit: 23.08.2018
Dt. e maturimit: 22.08.2019
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 8,700,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 1,900,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  11  11 
Totali (ALL)  8,048,310,000  8,048,310,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.65 % 1.65 %
Yield-i maksimal  1.71 % 1.71 %
Yield-i minimal  1.55 % 1.55 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.66 % 1.66 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata 
ISIN: AL1827TB1Y19
Nr. ankandit: 1827
Dt. e ankandit: 07.08.2018
Dt. e emetimit: 09.08.2018
Dt. e maturimit: 08.08.2019
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 8,700,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 1,385,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  22  18 
Totali (ALL)  11,276,460,000  8,700,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.73 % 1.71 %
Yield-i maksimal  1.83 % 1.74 %
Yield-i minimal  1.67 % 1.67 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.72 % 1.70 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  18.63 %

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu