Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të bonove të thesarit.

ISIN: AL1821TB1Y19
Nr. ankandit: 1821
Dt. e ankandit: 22.05.2018
Dt. e emetimit: 24.05.2018
Dt. e maturimit: 23.05.2019
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 9,700,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 5,118,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  18  13 
Totali (ALL)  11,094,090,000  9,700,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  2.24 % 2.23 %
Yield-i maksimal  2.27 % 2.25 %
Yield-i minimal  2.15 % 2.15 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  2.24 % 2.23 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  71.32 %
ISIN: AL1820TB1Y19
Nr. ankandit: 1820
Dt. e ankandit: 08.05.2018
Dt. e emetimit: 10.05.2018
Dt. e maturimit: 09.05.2019
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 10,000,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 2,554,750,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  24  21 
Totali (ALL)  11,035,660,000  10,000,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  2.30 % 2.29 %
Yield-i maksimal  2.34 % 2.32 %
Yield-i minimal  2.20 % 2.20 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  2.30 % 2.29 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  40.67 %
ISIN: AL1819TB6M18
Nr. ankandit: 1819
Dt. e ankandit: 08.05.2018
Dt. e emetimit: 10.05.2018
Dt. e maturimit: 08.11.2018
Nr. muajve: 6 (Muaj)
Shuma e shpallur: 2,000,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 1,700,000,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese 
Totali (ALL)  2,153,970,000  2,000,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  1.95 % 1.92 %
Yield-i maksimal  2.00 % 2.00 %
Yield-i minimal  1.90 % 1.90 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  1.95 % 1.95 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  23.02 %

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu