Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të bonove të thesarit.

ISIN: AL1814TB1Y19
Nr. ankandit: 1814
Dt. e ankandit: 06.03.2018
Dt. e emetimit: 08.03.2018
Dt. e maturimit: 07.03.2019
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 9,200,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 1,941,450,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  23  11 
Totali (ALL)  13,124,350,000  9,200,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  2.58 % 2.55 %
Yield-i maksimal  2.64 % 2.59 %
Yield-i minimal  2.48 % 2.48 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  2.59 % 2.55 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  35.75 %
ISIN: AL1813TB1Y19
Nr. ankandit: 1813
Dt. e ankandit: 20.02.2018
Dt. e emetimit: 22.02.2018
Dt. e maturimit: 21.02.2019
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 10,300,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 2,178,550,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  19  17 
Totali (ALL)  10,421,060,000  10,300,000,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  2.59 % 2.58 %
Yield-i maksimal  2.75 % 2.67 %
Yield-i minimal  2.51 % 2.51 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  2.61 % 2.60 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  78.94 %
ISIN: AL1812TB1Y19
Nr. ankandit: 1812
Dt. e ankandit: 06.02.2018
Dt. e emetimit: 08.02.2018
Dt. e maturimit: 07.02.2019
Nr. muajve: 12 (Muaj)
Shuma e shpallur: 10,300,000,000 (ALL) 
Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: 3,833,860,000 (ALL) 
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  29  13 
Totali (ALL)  14,325,350,000  10,525,350,000 
Yield-i mesatar i ponderuar  2.72 % 2.67 %
Yield-i maksimal  3.10 % 2.69 %
Yield-i minimal  2.60 % 2.60 %
Yield-i mesatar i thjeshtë  2.74 % 2.65 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata 

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu