Kalendari i Raportit të Politikës Monetare

15 shkurt 2018
Raporti i Politikës Monetare I 2018
10 maj 2018
Raporti i Politikës Monetare II 2018
09 gusht 2018
Raporti i Politikës Monetare III 2018
15 nëntor 2018
Raporti i Politikës Monetare IV 2018*

*Prezantimi do të shtyhet deri në një njoftim të dytë.

*Përditësuar 6 nëntor 2018.

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu