Kalendari i konferencave për shtyp

06 shkurt 2019
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
28 mars 2019
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
08 maj 2019
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
03 korrik 2019
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
07 gusht 2019
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
02 tetor 2019
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
06 nëntor 2019
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
18 dhjetor 2019
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)

*Përditësuar 11 janar 2019.