Kalendari i konferencave për shtyp

05 shkurt 2020
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
25 mars 2020
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
06 maj 2020
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
01 korrik 2020
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
05 gusht 2020
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
07 tetor 2020
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
04 nëntor 2020
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
16 dhjetor 2020
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)

*Përditësuar 27 janar 2020