Kalendari i konferencave për shtyp

03 shkurt 2021
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
24 mars 2021
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
05 maj 2021
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
07 korrik 2021
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
04 gusht 2021
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
06 tetor 2021
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
03 nëntor 2021
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
22 dhjetor 2021
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)

*Përditësuar 19 janar 2021