Kalendari i konferencave për shtyp

07 shkurt 2018
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
28 mars 2018
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
02 maj 2018
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
04 korrik 2018
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
01 gusht 2018
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
03 tetor 2018
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)
07 nëntor 2018
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)*
19 dhjetor 2018
Konferencë për shtyp e Guvernatorit (ora 16:00)

*Konferenca do të shtyhet deri në një njoftim të dytë.

*Përditësuar 6 nëntor 2018.

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu