Fjalime, intervista, artikuj

Guvernatori dhe përfaqësues të tjerë të Bankës së Shqipërisë komunikojnë me publikun, nëpërmjet fjalimeve, prezantimeve dhe diskutimeve të mbajtura në aktivitete të ndryshme të organizuara nga Banka e Shqipërisë apo institucione të tjera vendase dhe të huaja.

Pjesë e këtij komunikimi janë edhe intervistat apo artikujt e ndryshëm, që trajtojnë çështje aktuale apo probleme të ndryshme ekonomike dhe financiare.