Konferenca për shtyp

Duke filluar nga viti 2009, Banka e Shqipërisë, organizon rregullisht konferencë për shtyp pas çdo vendimmarrjeje të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë mbi politikën monetare, gjatë së cilës Guvernatori i shpjegon publikut vendimin e marrë dhe analizën e përdorur në mbështetje të kësaj vendimmarrjeje.

Më poshtë do të gjeni të publikuara fjalimet e Guvernatorit mbajtur në konferencat për shtyp si dhe pyetje-përgjigjet përkatëse, të ndara sipas viteve.

 Konferenca e ardhshme në 7 tetor 2020. 

 

1 - 10 nga 232
Faqe 1 nga 24