Konferenca për shtyp

Duke filluar nga viti 2009, Banka e Shqipërisë, organizon rregullisht konferencë për shtyp pas çdo vendimmarrjeje të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë mbi politikën monetare, gjatë së cilës Guvernatori i shpjegon publikut vendimin e marrë dhe analizën e përdorur në mbështetje të kësaj vendimmarrjeje.

Më poshtë do të gjeni të publikuara fjalimet e Guvernatorit mbajtur në konferencat për shtyp si dhe pyetje-përgjigjet përkatëse, të ndara sipas viteve.

  • Konferenca e ardhshme për shtyp do të zhvillohet më datë 3 korrik 2024

1 - 10 nga 277
Faqe 1 nga 28