BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PËR SHTYP
Banka e Shqipërisë mban të pandryshuar normën bazë të interesit

Data e publikimit: 26.06.2013

 

 Në mbledhjen e tij të datës 26.06.2013, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar, normën e interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes (REPO dhe REPO të anasjellta),