BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PËR SHTYP
Banka e Shqipërisë mban të pandryshuar normën e interesit

Data e publikimit: 23.12.2009

 

Në mbledhjen e tij të datës 23.12.2009, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën e interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes (REPO dhe REPO të anasjellta), në nivelin 5,25 për qind.