BANKA E SHQIPËRISË

Fjala e Guvernatorit në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë

Data e publikimit: 09.12.2002

 

Të nderuar zotërinj deputetë,

Banka e Shqipërisë, prej disa vitesh dhe periodikisht, paraqet raporte në Kuvend. Ky raportim kryhet në zbatim të detyrimit ligjor që ka Banka e Shqipërisë për t'u përgjigjur para Kuvendit; në zbatim të detyrimeve që Banka i ka vënë vetes për të rritur transparencën dhe përgjegjshmërinë. Në këtë kuadër, do të raportoj sot para jush zbatimin e detyrave që ligji "Për Bankën e Shqipërisë" i ka caktuar Bankës së Shqipërisë. Detyrat e një banke qendrore janë të shumta dhe gjithçka që ajo bën në favor të zhvillimit ekonomik të vendit është e dobishme. Megjithatë, sot do të trajtoj disa nga detyrat më kryesore të institucionit që drejtoj.

Lexo fjalën e plotë të Guvernatorit.