BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PËR SHTYP
Fjala e Prof. Assoc. Dr. Fatos Ibrahimi ''Reformat ne sistemin bankar, arritjet dhe sfidat''

Data e publikimit: 23.11.2006

 
Të nderuar pjesëmarrës,

Do të doja të shprehja jo vetëm kënaqësinë time për pjesëmarrjen në këtë forum, por edhe të paraqes disa nga zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në një nga fushat më të rëndësishme të ekonomisë shqiptare, në sistemin bankar. Në këtë diskutim do të ndalem në dy çështje kryesore.

Së pari; hapat kryesorë që ka ndjekur reforma ... Klikoni këtu për të lexuar tekstin e plotë