BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PËR SHTYP
Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Z. Ardian Fullani, takon Drejtorin Ekzekutiv për Shqipërinë në Bankën Botërore Z. Biagio Bossone

Data e publikimit: 17.11.2004

 

Guvernatori i Bankes se Shqiperise z. Ardian Fullani priti ne takim dje pasdite Drejtorin Ekzekutiv per Shqiperine ne Banken Boterore z. Biagio Bossone i cili po viziton Shqiperine dhe ka patur nje sere takimesh me autoritetet me te larta te vendit.

Ne fillim te fjales se tij Guvernatori e falenderoi z. Bossone per asistencen e vazhdueshme te Bankes Boterore ne sektorin financiar ne Shqiperi e ne menyre te veçante per sektorin bankar dhe Banken e Shqiperise.

"Banka e Shqiperise e vlereson si shume te rendesishem te gjithe procesin e asistences financiare dhe teknike te Bankes Boterore gjate gjithe viteve te fundit. Mbeshtetja e institucionit qe Ju perfaqesoni ka qene me rendesi te paneglizhueshme per zhvillimin e Bankes se Shqiperise dhe afrimin e saj me standardet me te mira te bankingut qendror", u shpreh z.Fullani.

Me pas Guvernatori u ndal ne fushat me konkrete te asistences se Bankes Boterore per Banken e Shqiperise si mbeshtetja financiare per realizimin e dy sistemeve moderne te pagesave, RTGS dhe AECH, programin FSAP per modernizimin e mbikeqyrjes bankare si element shume i rendesishem ne konsolidimin e sistemit bankar, per zhvillimin dhe modernizimin e statistikave te Bankes se Shqiperise, menaxhimin e burimeve njerezore etj..

Ne diskutimin e tij Z. Fullani beri nje prezantim te zhvillimeve me te fundit ne ekonomine shqiptare dhe sistemit bankar. Sipas tij sistemi bankar ka marre nje konfigurim te ri pas privatizimit te Bankes se Kursimeve nga Raiffeisen dhe bankat paraqiten me nje vizion te ri me filozofine e konkurimit me ane te bashkepunimit. Efektet e rritjes se konkurences kane sjelle rritjen e numrit dhe cilesise se sherbimeve bankare per biznesin dhe konsumatoret, shtimin e degeve dhe mbulimin gjeografik me sherbime bankare, modernizimin e pagesave dhe ofrimin e sherbimeve me bashkekohore per klientet e tyre. "Nje vend te vecante zuri procesi i kreditimit i cili po merr gjithmone e me teper nje rol te rendesishem sidomos per sektoret prioritare te ekonomise si bujqesia dhe infrastruktura. Zgjerimi i kreditimit te ekonomise po vjen si pasoje e nje politike lehtesuese monetare qe ka ndjekur Banka e Shqiperise", vijoi Guvernatori.

Banka e Shqiperise do te shohe me nje sy me te vemendshem zhvillimet ne tregun bankar per te nxitur tregun nderbankar me qellim qe te mundesohet krijimi i kanaleve sa me efikase per venien ne eficence me te plote te instrumentave te politikes monetare ne fuksion te shpejtimit te ritmeve te zhvillimit ekonomik te vendit.

Z. Fullani theksoi se nje rendesi te vecante krahas zhvillimit te sistemit bankar duhet te marre edhe zhvillimi i sistemit financiar duke filluar nga shoqerite e sigurimeve ku mbikeqyrja e ketij sistemi do te marre te tjera permasa.

Nga ana e tij Z. Bossone shprehu edhe nje here mbeshtetjen e institucionit te Bankes Boterore dhe sigurine qe projektet e bashkepunimit midis Bankes se Shqiperise me Banken Boterore do te vazhdojne te jene te suksesshme edhe ne te ardhmen, me qellim final konsolidimin dhe qendrueshmerine e sistemit bankar shqiptar. Z.Bossone mori pjese edhe ne perurimin e punes per Projektin e Kryqezimit te Pagesave te Vogla, i cili po realizohet nga Banka e shqiperise me mbeshtetjen financiare te Bankes Boterore.