BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PËR SHTYP
Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, takon Ambasadoren e Republikës Franceze në Tiranë, SH. S. Zj. Christina Vasak, dhe Shefin e Sektorit Ekonomik Rajonal, rezident në Sofje, z. Jean-Marie Demange

Data e publikimit: 20.06.2018

 

Në datën 20 qershor 2018, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, zhvilloi një takim me Ambasadoren e Republikës Franceze në Tiranë, SH. S. Zj. Christina Vasak, dhe Shefin e Sektorit Ekonomik Rajonal, rezident në Sofje, z. Jean-Marie Demange, në ambientet e Bankës së Shqipërisë.

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë prezantoi Ambasadoren dhe z. Demange me zhvillimet ekonomike në vend, ku theksoi se rritja ekonomike është në trajektore pozitive zhvillimi dhe balancat kryesore ekonomike pritet të forcohen në vitet e ardhshme. 

 DSC4344 - Copy-2 - 498

Lidhur me sistemin financiar, Guvernatori Sejko u shpreh se ai karakterizohet nga nivele të kënaqshme kapitalizimi dhe likuiditeti. Guvernatori u ndal gjithashtu në panoramën e sektorit bankar, ku veçoi dy elemente kyçe, rritjen e kreditimit dhe përmirësimin e treguesit të kredive me probleme.

Ai u shpreh se nxitja e mëtejshme e kredisë për ekonominë dhe zbatimi i planit për trajtimin e kredive me probleme mbeten në fokusin e Bankës së Shqipërisë. Plani ndërinstitucional i ndërmarrë më qëllim uljen e kredive me probleme ka dhënë efekte pozitive, duke bërë që raporti i kredive me probleme ndaj kredisë totale të zbresë.

Gjatë takimit u diskutua gjithashtu lidhur me rolin mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, me qëllim forcimin e qëndrueshmërisë së sistemit, në kuadër edhe të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Guvernatori theksoi se ky është një proces mjaft i rëndësishëm dhe se institucionet në vend po bashkëpunojnë nëpërmjet shkëmbimit të informacionit, duke synuar forcimin e përqasjes së mbikëqyrjes të bazuar në rrezik.

Më tej, Guvernatori Sejko shtoi se sistemi bankar, si subjekt i ligjit të pastrimit të parave, ndodhet në proces zhvillimi dhe konsolidimi. Parandalimi i pastrimit të parave ka qenë gjithashtu objekt monitorimi e vlerësimi, jo vetëm nga autoritetet mbikëqyrëse brenda vendit, por edhe nga institucionet ndërkombëtare të specializuara, të cilat kanë dhënë vlerësime mjaft pozitive, ndër të cilat mund të përmenden vlerësimet e Komitetit Moneyval.

Ambasadorja e Republikës Franceze në Tiranë, SH. S. Zj. Christina Vasak, dhe z. Jean-Marie Demange falënderuan Guvernatorin Sejko për takimin dhe shprehën vlerësimet e tyre për kontributin e vazhdueshëm që Banka e Shqipërisë jep në ruajtjen e stabilitetit makroekonomik të vendit.

Në përfundim, bashkëbiseduesit ndanë të njëjtin mendim mbi perspektivat për rritjen e mëtejshme të bashkëpunimit ekonomik midis dy vendeve, nëpërmjet projekteve potenciale në sektorë të ndryshëm të ekonomisë, si ai financiar, infrastrukuror dhe rritjen e investimeve të huaja në Shqipëri.