BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PER SHTYP
Material filmik mbi aktivitetet kryesore të Bankës së Shqipërisë për vitin 2016.

Data e publikimit: 29.12.2016

 

Viti 2016 ishte vit sfidues për Bankën e Shqipërisë dhe ekonominë tonë. Ekuilibri makroekonomik i vendit vazhdoi rrugën e konsolidimit i shoqëruar nga fuqizimi i mëtejshëm i stabilitetit financiar. Vetë Banka e Shqipërisë, njohu progresin e saj institucional, duke forcuar besimin e publikut mbi politikat e ndërmarra prej saj.

Po si e kemi arritur ne këtë?...