BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PËR SHTYP
Mbi afatin përfundimtar të këmbimit të disa kartëmonedhave pa kurs ligjor

Data e publikimit: 12.12.2023

 

Banka e Shqipërisë njofton publikun se bazuar në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.17, datë 13.2.2013 “Për shtyrjen e afatit të këmbimit të disa kartëmonedhave pa kurs ligjor”, data 31 dhjetor 2023 është afati i fundit për këmbimin e kartëmonedhave pa kurs ligjor si më poshtë:

 • 100 Lekë, emetim i viteve 1993, 1994, 1996, imazhi i Luftëtarit Kombëtar;
 • 100  Lekë, emetim i vitit 1996, imazhi i Fan S. Nolit;
 • 200  Lekë, emetim i viteve 1992, 1994, 1996, imazhi i Ismail Qemalit;
 • 500 Lekë, emetim i viteve 1991,1992,1993,1996,1997, imazhi i vajzës me lule dielli;
 • 500 Lekë, emetim i viteve 1992, 1994, 1996, imazhi i Naim Frashërit; dhe'
 • 1000 Lekë, emetim i viteve 1992,1994,1995,1996, imazhi i Skënderbeut.

 1. 100  Lekë, emetim i vitit 1996, imazhi i Fan S. Nolit
350al100fannoli xxx 4829 9759
350100 leke fan noli

 1. 100 Lekë, emetim i viteve 1993, 1994, 1996, imazhi i Luftëtarit Kombëtar 
  350100 leke luftetari kombetar
  350100 leke luftetrai kombetar
 2. 200  Lekë, emetim i viteve 1992, 1994, 1996, imazhi i Ismail Qemalit  
  3501 9761 (200 leke ismail qemali)
  350 200 leke ismail qemali
 3. 500 Lekë, emetim i viteve 1991,1992,1993,1996,1997, imazhi i vajzës me lule dielli
  350 500 leke lulediellli front
  350 500 leke luledielli
 4. 500 Lekë, emetim i viteve 1992, 1994, 1996, imazhi i Naim Frashërit
350 2 9710 (500 leke naim frasheri)
350 1 9709 (500 leke naim frasheri)

 1. 1000 Lekë, emetim i viteve 1992,1994,1995,1996, imazhi i Skënderbeut
3502 9711 (1000 leke skenderbeu)
3501000 leke 1992 para 9712 (skenderbeu)

Kartëmonedhat e mësipërme mund të vazhdojnë të këmbehen deri më datë 31 dhjetor 2023, pranë çdo sporteli të bankave të nivelit të dytë.