BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PËR SHTYP
Raporti Tremujor i Politikës Monetare, 2018/III

Data e publikimit: 09.08.2018

 

Ditën e enjte, datë 9 gusht 2018, ora 10:30, në ambientet e Bankës së Shqipërisë u zhvillua prezantimi i Raportit të Politikës Monetare 2018/III për gazetarët e ekonomisë pa praninë e kamerave.