BANKA E SHQIPËRISË

VENDIMET E POLITIKËS MONETARE

Data e publikimit: 03.08.2023

 

Një vështrim i shpejtë mbi

deklaratën e politikës monetare

02 gusht 2023

 

Çfarë u vendos?

 Norma bazëinteresit e pandryshuarnë nivelin 3%

slide interes rate crop

 

  • Bazuar efektet pozitive që ka pasur deri tani procesi i normalizimit të qëndrimit të politikës monetare
  • funksion kthimit të inflacionit në objektiv brenda gjysmës së parë të vitit 2024

 

Kjo vendimarrje merr në konsideratë edhe forcimin e shpejtë të  kursit të këmbimit dhe konsolidimin e fortë fiskal. Në mungesë të tyre, norma bazë e interesit do ishte shumë e lartë.

 

Si është gjendja e ekonomisë?

Slide6

Si parashikohet ekonomia?

Slide8

Inflacioni 

Slide9