BANKA E SHQIPËRISË

DEKLARATË PËR SHTYP
Zhvillimet në sektorin e jashtëm të ekonomisë për gjashtëmujorin e parë të vitit 2006

Data e publikimit: 24.11.2006

 
Bilanci i përgjithshëm i pagesave për gjashtëmujorin e parë të vitit 2006 rezultoi me një tepricë prej 45 milionë eurosh. Flukset hyrëse të kapitalit mundësuan në masën 70 për qind financimin e deficitit korent.

Klikoni këtu për të lexuar tekstin e plotë