03.10.2018

Vendimet e politikës monetare

Sot, më 3 tetor 2018, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi Raportin e Ndërmjetëm të Politikës Monetare. Pasi diskutoi mbi zhvillimet ekonomike e monetare në vend dhe mbi ecurinë e pritur të tyre, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi:

Lexo më shumë

03.10.2018

Pyetje përgjigjet e konferencës për shtyp 3 tetor 2018

Pyetje: Tashmë jemi të njohur me eurobondin, por na intereson të dimë implikimet reale të tij. Si do të ndikojë emetimi i tij në klimën e biznesit në kushtet kur nuk kemi investime të reja të huaja direkte? Cili është mendimi i bankës qendrore?

Lexo më shumë

call ajax

Inflacioni

NORMA BAZË E INTERESIT

  • Norma bazë e interesit 1.00% (Marrëveshje riblerje njëjavore)
  • Lehtësirat njëditore
  • Depozita njëditore 0.10%
  • Kredia njëditore 1.90%
Efektive nga:  03.10.2018

KURSI I KËMBIMIT

USD / LEK 109.24
EUR / LEK 125.12
GBP / LEK 142.29
CHF / LEK 109.67
Ndryshimi i fundit: 19.10.2018
Ora e ndryshimit: 11:50

Video Të gjitha

Foto Të gjitha

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu