Normat nominale dhe NEI për bizneset

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Korrik 2022
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Korrik 2022
Banka Credins BC Korrik 2022
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Korrik 2022
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Korrik 2022
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Korrik 2022
Banka Kombëtare Tregtare BKT Korrik 2022
Banka OTP Albania OTP Korrik 2022
Banka Procredit BPC Korrik 2022
Banka Raiffeisen BR Korrik 2022
Banka Tirana BT Korrik 2022
Banka Union BU Korrik 2022
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:
Normat:

OVËRDRAFT - LEKË / Nominale Fikse

Biznes i vogel
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12     8.00  7.65   
13-24            
25-36            
37-48            
49-60            
61-72            
73-84            
85-96            
97-108            
109-120            
121-180            
181-240            
241-360            
Biznes i mesëm
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12        7.25 15.00 
13-24            
25-36            
37-48            
49-60            
61-72            
73-84            
85-96            
97-108            
109-120            
121-180            
181-240            
241-360            
Biznes i madh
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12        6.00 2.40 
13-24            
25-36            
37-48            
49-60            
61-72            
73-84            
85-96            
97-108            
109-120            
121-180            
181-240            
241-360