Normat nominale dhe NEI për bizneset

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Korrik 2021
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Korrik 2021
Banka Credins BC Korrik 2021
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Korrik 2021
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Korrik 2021
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Korrik 2021
Banka Kombëtare Tregtare BKT Korrik 2021
Banka OTP Albania OTP Korrik 2021
Banka Procredit BPC Korrik 2021
Banka Raiffeisen BR Korrik 2021
Banka Tirana BT Korrik 2021
Banka Union BU Korrik 2021
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:
Normat:

OVËRDRAFT - LEKË / Nominale Fikse

Biznes i vogel
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12     8.00  7.65   
13-24            
25-36            
37-48            
49-60            
61-72            
73-84            
85-96            
97-108            
109-120            
121-180            
181-240            
241-360            
Biznes i mesëm
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12        6.25   
13-24            
25-36            
37-48            
49-60            
61-72            
73-84            
85-96            
97-108            
109-120            
121-180            
181-240            
241-360            
Biznes i madh
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12        6.00   
13-24            
25-36            
37-48            
49-60            
61-72            
73-84            
85-96            
97-108            
109-120            
121-180            
181-240            
241-360