Normat nominale dhe NEI për bizneset

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Prill 2018
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Prill 2018
Banka Credins BC Prill 2018
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Prill 2018
Banka e Kreditit të Shqipërisë BKSH Prill 2018
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Prill 2018
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Prill 2018
Banka Kombëtare Tregtare BKT Prill 2018
Banka NBG Albania BKG Prill 2018
Banka Ndërkombëtare Tregtare BNT Prill 2018
Banka Procredit BPC Prill 2018
Banka Raiffeisen BR Prill 2018
Banka Societe Generale Albania BSG Prill 2018
Banka Tirana BT Prill 2018
Banka Union BU Prill 2018
BankaVeneto VB Prill 2018
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:
Normat:

OVËRDRAFT - LEKË / Nominale Fikse

Biznes i vogel
MuajBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTBPCBRBSGBTBUVB
0-123.50     8.00      6.50  
13-24                
25-364.50               
37-48                
49-60                
61-72                
73-84                
85-96                
97-108                
109-120                
121-180                
181-240                
241-360                
Biznes i mesëm
MuajBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTBPCBRBSGBTBUVB
0-1214.00         6.25  6.50  
13-24                
25-36                
37-48                
49-60                
61-72                
73-84                
85-96                
97-108                
109-120                
121-180                
181-240                
241-360                
Biznes i madh
MuajBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTBPCBRBSGBTBUVB
0-12          5.75  4.20  
13-24                
25-36                
37-48                
49-60                
61-72                
73-84                
85-96                
97-108                
109-120                
121-180                
181-240                
241-360                

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu