Normat e interesit të depozitave

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Tetor 2018
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Nentor 2018
Banka Credins BC Tetor 2018
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Tetor 2018
Banka e Kreditit të Shqipërisë BKSH Tetor 2018
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Tetor 2018
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Tetor 2018
Banka Kombëtare Tregtare BKT Tetor 2018
Banka NBG Albania BKG Tetor 2018
Banka Ndërkombëtare Tregtare BNT Tetor 2018
Banka Procredit BPC Tetor 2018
Banka Raiffeisen BR Tetor 2018
Banka Societe Generale Albania BSG Tetor 2018
Banka Tirana BT Tetor 2018
Banka Union BU Tetor 2018
BankaVeneto VB Tetor 2018
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Depozita për individë - LEKË

Depozita për individëBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTBPCBRBSGBTBUVB
LLOGARI RRJEDHËSE0.000.000.100.000.100.00 0.000.300.50 0.010.010.000.20 
LLOGARI PAGE0.010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.010.010.100.20 
DEPOZITA PA AFAT 0.100.180.00 1.10 0.300.500.000.800.200.050.100.500.05
DEPOZITA ME AFAT 1 mujore    0.80    0.50     0.20
DEPOZITA ME AFAT 1 mujor (Në shumën minimale)0.100.250.300.45 0.10 0.100.20  0.010.070.10  
DEPOZITA ME AFAT 1 mujor(Në shumën maksimale)0.200.450.400.45 0.25 0.400.60  0.010.070.10  
DEPOZITA ME AFAT 3 mujore    1.10    0.70     0.50
DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Në shumën minimale)0.200.500.400.70 0.100.500.300.60  0.010.350.200.60 
DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Në shumën maksimale)0.300.600.600.70 0.250.700.700.90  0.010.350.200.70 
DEPOZITA ME AFAT 6 mujore    1.50    0.90     0.70
DEPOZITA ME AFAT 6 mujor (Në shumën minimale)0.400.600.701.05 0.100.700.501.20  0.010.500.300.90 
DEPOZITA ME AFAT 6 mujor(Në shumën maksimale)0.450.701.001.05 0.250.900.901.50  0.010.500.501.00 
DEPOZITA ME AFAT 12 mujore    2.50    1.50     1.00
DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Në shumën minimale)0.501.000.901.60 0.251.000.751.30 1.400.010.700.501.20 
DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Në shumën maksimale)0.601.201.201.60 1.961.201.101.60 1.400.010.700.701.30 
DEPOZITA ME AFAT 24 mujore         3.00     1.70
DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Në shumën minimale)0.801.301.501.80 0.301.800.851.80 2.000.011.050.90  
DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Në shumën maksimale)0.901.501.901.80 2.202.001.352.10 2.000.011.051.301.90 
DEPOZITA ME AFAT 36 mujore         3.75     2.20
DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Në shumën minimale)  2.502.50  1.801.351.80 2.300.011.20   
DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Në shumën maksimale)  3.002.50  2.201.802.10 2.300.011.20 3.00 
DEPOZITA ME AFAT 60 mujore  3.773.60 3.404.25   3.000.012.45 5.003.00