Normat e interesit të depozitave

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Tetor 2020
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Tetor 2020
Banka Credins BC Tetor 2020
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Tetor 2020
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Tetor 2020
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Tetor 2020
Banka Kombëtare Tregtare BKT Tetor 2020
Banka OTP Albania OTP Tetor 2020
Banka Procredit BPC Tetor 2020
Banka Raiffeisen BR Tetor 2020
Banka Tirana BT Tetor 2020
Banka Union BU Tetor 2020
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Depozita për individë - LEKË

Depozita për individëBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
LLOGARI RRJEDHËSE0.000.000.000.000.00 0.000.01 0.010.000.20
LLOGARI PAGE0.010.000.000.000.00 0.00  0.010.100.20
DEPOZITA PA AFAT 0.000.100.001.00 0.120.050.800.200.000.50
DEPOZITA ME AFAT 1 mujore            
DEPOZITA ME AFAT 1 mujor (Në shumën minimale)0.100.200.200.300.01 0.100.07 0.010.10 
DEPOZITA ME AFAT 1 mujor(Në shumën maksimale)0.200.300.300.300.16 0.300.07 0.010.10 
DEPOZITA ME AFAT 3 mujore            
DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Në shumën minimale)0.200.300.200.500.100.300.100.35 0.010.200.30
DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Në shumën maksimale)0.300.400.400.500.250.300.300.35 0.010.200.40
DEPOZITA ME AFAT 6 mujore            
DEPOZITA ME AFAT 6 mujor (Në shumën minimale)0.400.400.400.800.100.400.100.50 0.010.200.50
DEPOZITA ME AFAT 6 mujor(Në shumën maksimale)0.450.500.600.800.250.400.300.50 0.010.400.60
DEPOZITA ME AFAT 12 mujore            
DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Në shumën minimale)0.500.800.601.300.100.750.200.701.200.010.400.70
DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Në shumën maksimale)0.601.001.001.301.300.750.400.701.200.010.600.90
DEPOZITA ME AFAT 24 mujore            
DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Në shumën minimale)0.801.101.001.600.101.100.501.051.800.010.80 
DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Në shumën maksimale)0.901.301.401.601.751.101.001.051.800.011.001.60
DEPOZITA ME AFAT 36 mujore            
DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Në shumën minimale)  1.352.30 1.400.851.202.100.012.40 
DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Në shumën maksimale)  1.802.30 1.401.301.202.100.012.402.30
DEPOZITA ME AFAT 60 mujore  2.733.202.502.50 2.45 0.013.504.00