Normat e interesit të depozitave

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Janar 2020
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Janar 2020
Banka Credins BC Janar 2020
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Janar 2020
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Janar 2020
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Janar 2020
Banka Kombëtare Tregtare BKT Janar 2020
Banka OTP Albania OTP Janar 2020
Banka Procredit BPC Janar 2020
Banka Raiffeisen BR Janar 2020
Banka Tirana BT Janar 2020
Banka Union BU Janar 2020
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Depozita për individë - LEKË

Depozita për individëBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
LLOGARI RRJEDHËSE0.000.000.000.000.00 0.000.01 0.010.000.20
LLOGARI PAGE0.010.000.000.000.00 0.00  0.010.100.20
DEPOZITA PA AFAT 0.000.130.001.00 0.120.050.800.200.000.50
DEPOZITA ME AFAT 1 mujore            
DEPOZITA ME AFAT 1 mujor (Në shumën minimale)0.100.200.300.450.10 0.100.07 0.010.10 
DEPOZITA ME AFAT 1 mujor(Në shumën maksimale)0.200.300.400.450.25 0.300.07 0.010.100.20
DEPOZITA ME AFAT 3 mujore            
DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Në shumën minimale)0.200.300.400.700.100.300.100.35 0.010.200.30
DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Në shumën maksimale)0.300.400.600.700.250.400.300.35 0.010.200.40
DEPOZITA ME AFAT 6 mujore            
DEPOZITA ME AFAT 6 mujor (Në shumën minimale)0.400.400.601.050.100.400.100.50 0.010.200.50
DEPOZITA ME AFAT 6 mujor(Në shumën maksimale)0.450.500.801.050.250.500.300.50 0.010.400.60
DEPOZITA ME AFAT 12 mujore            
DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Në shumën minimale)0.500.800.801.600.250.800.200.701.400.010.400.80
DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Në shumën maksimale)0.601.001.001.601.300.900.400.701.400.010.600.90
DEPOZITA ME AFAT 24 mujore            
DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Në shumën minimale)0.801.101.201.800.301.250.501.052.000.010.80 
DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Në shumën maksimale)0.901.301.601.801.751.351.001.052.000.011.001.60
DEPOZITA ME AFAT 36 mujore            
DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Në shumën minimale)  1.802.50 1.500.851.202.300.012.60 
DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Në shumën maksimale)  2.302.50 1.601.301.202.300.012.602.30
DEPOZITA ME AFAT 60 mujore  3.033.602.502.75 2.45 0.014.004.00