Normat e interesit të depozitave

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Janar 2018
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Janar 2018
Banka Credins BC Janar 2018
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Janar 2018
Banka e Kreditit të Shqipërisë BKSH Janar 2018
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Janar 2018
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Janar 2018
Banka Kombëtare Tregtare BKT Janar 2018
Banka NBG Albania BKG Janar 2018
Banka Ndërkombëtare Tregtare BNT Janar 2018
Banka Procredit BPC Janar 2018
Banka Raiffeisen BR Janar 2018
Banka Societe Generale Albania BSG Janar 2018
Banka Tirana BT Janar 2018
Banka Union BU Janar 2018
BankaVeneto VB Janar 2018
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Depozita për individë - LEKË

Depozita për individëBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTBPCBRBSGBTBUVB
LLOGARI RRJEDHËSE 0.000.100.000.100.00  0.300.50 0.010.010.000.20 
LLOGARI PAGE0.010.00 0.00 0.00   0.00 0.01 0.100.20 
DEPOZITA PA AFAT 0.100.180.00 1.10 0.300.500.000.800.200.050.100.500.05
DEPOZITA ME AFAT 1 mujore    0.80    0.50     0.20
DEPOZITA ME AFAT 1 mujor (Në shumën minimale)0.100.250.300.45 0.10 0.100.20  0.010.070.10  
DEPOZITA ME AFAT 1 mujor(Në shumën maksimale)0.200.450.400.45 0.25 0.400.60  0.010.070.10  
DEPOZITA ME AFAT 3 mujore    1.10    0.70     0.50
DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Në shumën minimale)0.200.500.400.70 0.100.500.300.60  0.010.350.200.60 
DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Në shumën maksimale)0.300.600.600.70 0.250.700.700.90  0.010.350.200.70 
DEPOZITA ME AFAT 6 mujore    1.50    0.90     0.80
DEPOZITA ME AFAT 6 mujor (Në shumën minimale)0.400.600.801.05 0.100.700.501.20  0.010.500.300.90 
DEPOZITA ME AFAT 6 mujor(Në shumën maksimale)0.450.701.101.05 0.250.900.901.50  0.010.500.501.00 
DEPOZITA ME AFAT 12 mujore    2.50    1.50     1.50
DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Në shumën minimale)0.501.001.001.60 0.251.300.751.30 1.000.010.700.501.20 
DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Në shumën maksimale)0.601.201.301.60 1.751.501.101.60 1.000.010.700.701.30 
DEPOZITA ME AFAT 24 mujore         2.00     1.70
DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Në shumën minimale)0.801.301.501.80 0.501.800.851.80 1.500.011.050.901.60 
DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Në shumën maksimale)0.901.501.901.80 2.202.001.352.10 1.500.011.051.301.70 
DEPOZITA ME AFAT 36 mujore         2.50     2.20
DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Në shumën minimale)  2.302.50  1.801.351.80 1.900.011.20   
DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Në shumën maksimale)  3.002.50  2.201.802.10 1.900.011.20 2.70 
DEPOZITA ME AFAT 60 mujore  3.603.00 3.37   5.002.500.012.45 4.803.00

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu