Normat e interesit të depozitave

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Maj 2024
Banka Credins BC Maj 2024
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Maj 2024
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Maj 2024
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Maj 2024
Banka Kombëtare Tregtare BKT Maj 2024
Banka OTP Albania OTP Maj 2024
Banka Procredit BPC Maj 2024
Banka Raiffeisen BR Maj 2024
Banka Tirana BT Maj 2024
Banka Union BU Maj 2024
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Depozita për individë - LEKË

Depozita për individëBAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
LLOGARI PAGESE0.020.000.000.00 0.010.00 0.010.100.20
DEPOZITA PA AFAT0.030.002.002.501.000.900.050.800.250.100.80
DEPOZITA ME AFAT 1 mujore           
DEPOZITA ME AFAT 1 mujor (Ne shumen minimale)0.100.001.450.01 0.750.07 0.010.600.50
DEPOZITA ME AFAT 1 mujor(Ne shume maksimale)0.200.011.450.16 1.000.07 0.010.800.90
DEPOZITA ME AFAT 3 mujore           
DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Ne shumen minimale)0.200.011.490.010.701.000.35 0.010.900.80
DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Ne shumen maksimale)0.300.011.490.160.901.250.35 0.011.301.20
DEPOZITA ME AFAT 6 mujore           
DEPOZITA ME AFAT 6 mujor (Ne shume minimale)0.300.011.850.011.051.450.50 0.011.101.20
DEPOZITA ME AFAT 6 mujor(Ne shumen maksimale)0.400.011.850.161.251.700.50 0.011.501.70
DEPOZITA ME AFAT 12 mujore           
DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Ne shumen minimale)0.600.012.500.012.752.200.601.000.012.002.10
DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Ne shumen maksimale)0.800.022.503.003.002.450.851.000.012.702.70
DEPOZITA ME AFAT 24 mujore           
DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Ne shumen minimale)0.800.012.650.012.802.451.401.600.012.303.00
DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Ne shumen maksimale)1.000.022.653.503.102.701.601.600.013.003.40
DEPOZITA ME AFAT 36 mujore           
DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Ne shumen minimale) 0.032.80 2.902.902.401.900.012.603.20
DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Ne shumen maksimale) 0.033.50 3.203.152.601.900.013.303.50
DEPOZITA ME AFAT 60 mujore 0.044.00 3.80   0.013.303.70