Normat e interesit të depozitave

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Korrik 2021
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Korrik 2021
Banka Credins BC Korrik 2021
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Korrik 2021
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Korrik 2021
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Korrik 2021
Banka Kombëtare Tregtare BKT Korrik 2021
Banka OTP Albania OTP Korrik 2021
Banka Procredit BPC Korrik 2021
Banka Raiffeisen BR Korrik 2021
Banka Tirana BT Korrik 2021
Banka Union BU Korrik 2021
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Depozita për individë - LEKË

Depozita për individëBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
LLOGARI RRJEDHËSE0.000.000.000.000.00 0.000.00 0.010.000.20
LLOGARI PAGE0.010.000.000.000.00 0.00  0.010.100.20
DEPOZITA PA AFAT 0.000.100.001.00 0.120.050.800.200.100.50
DEPOZITA ME AFAT 1 mujore            
DEPOZITA ME AFAT 1 mujor (Në shumën minimale)0.100.100.200.250.01 0.100.07 0.010.10 
DEPOZITA ME AFAT 1 mujor(Në shumën maksimale)0.200.200.300.250.16 0.300.07 0.010.10 
DEPOZITA ME AFAT 3 mujore            
DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Në shumën minimale)0.200.200.200.400.100.300.100.35 0.010.200.20
DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Në shumën maksimale)0.300.300.400.400.250.300.300.35 0.010.200.30
DEPOZITA ME AFAT 6 mujore            
DEPOZITA ME AFAT 6 mujor (Në shumën minimale)0.400.300.400.600.100.400.300.50 0.010.200.40
DEPOZITA ME AFAT 6 mujor(Në shumën maksimale)0.450.400.600.600.250.400.450.50 0.010.400.50
DEPOZITA ME AFAT 12 mujore            
DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Në shumën minimale)0.500.600.601.150.100.750.500.701.200.010.400.60
DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Në shumën maksimale)0.600.80 1.151.300.750.700.701.200.010.600.80
DEPOZITA ME AFAT 24 mujore            
DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Në shumën minimale)0.800.801.001.600.101.100.851.051.800.010.80 
DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Në shumën maksimale)0.901.001.401.601.751.101.351.051.800.011.001.40
DEPOZITA ME AFAT 36 mujore            
DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Në shumën minimale)  1.502.30 1.401.201.202.100.012.40 
DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Në shumën maksimale)  2.002.30 1.401.651.202.100.012.402.10
DEPOZITA ME AFAT 60 mujore  2.503.202.502.50 2.45 0.013.504.00