Normat e interesit të depozitave

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Prill 2019
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Prill 2019
Banka Credins BC Prill 2019
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Prill 2019
Banka e Kreditit të Shqipërisë BKSH Prill 2019
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Prill 2019
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Prill 2019
Banka Kombëtare Tregtare BKT Prill 2019
Banka NBG Albania BKG Tetor 2018
Banka Ndërkombëtare Tregtare BNT Prill 2019
Banka OTP Albania OTP Prill 2019
Banka Procredit BPC Prill 2019
Banka Raiffeisen BR Prill 2019
Banka Tirana BT Prill 2019
Banka Union BU Prill 2019
BankaVeneto VB Tetor 2018
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Depozita për individë - LEKË

Depozita për individëBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTOTPBPCBRBTBUVB
LLOGARI RRJEDHËSE0.000.000.000.000.000.00 0.000.300.500.01 0.010.000.20 
LLOGARI PAGE0.010.000.000.00 0.00 0.00 0.00  0.010.100.20 
DEPOZITA PA AFAT 0.000.180.00 1.00 0.120.500.000.050.800.200.100.500.05
DEPOZITA ME AFAT 1 mujore    0.01    0.50     0.20
DEPOZITA ME AFAT 1 mujor (Në shumën minimale)0.100.200.300.45 0.10 0.100.20 0.07 0.010.10  
DEPOZITA ME AFAT 1 mujor(Në shumën maksimale)0.200.300.400.45 0.25 0.300.60 0.07 0.010.10  
DEPOZITA ME AFAT 3 mujore    0.01    0.70     0.50
DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Në shumën minimale)0.200.300.400.70 0.100.500.100.60 0.35 0.010.200.30 
DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Në shumën maksimale)0.300.400.600.70 0.250.500.300.90 0.35 0.010.200.40 
DEPOZITA ME AFAT 6 mujore    0.01    0.90     0.70
DEPOZITA ME AFAT 6 mujor (Në shumën minimale)0.400.400.601.05 0.100.800.101.20 0.50 0.010.300.50 
DEPOZITA ME AFAT 6 mujor(Në shumën maksimale)0.450.500.901.05 0.250.800.301.50 0.50 0.010.500.60 
DEPOZITA ME AFAT 12 mujore    0.01    1.50     1.00
DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Në shumën minimale)0.500.800.801.60 0.250.800.201.30 0.701.400.010.500.70 
DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Në shumën maksimale)0.601.001.001.60 1.301.000.401.60 0.701.400.010.700.80 
DEPOZITA ME AFAT 24 mujore         2.00     1.70
DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Në shumën minimale)0.801.101.401.80 0.301.400.501.80 1.052.000.010.90  
DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Në shumën maksimale)0.901.301.801.80 1.751.601.002.10 1.052.000.011.301.40 
DEPOZITA ME AFAT 36 mujore         2.50     2.20
DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Në shumën minimale)  2.302.50  2.200.851.80 1.202.300.01   
DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Në shumën maksimale)  2.802.50  2.201.302.10 1.202.300.01 1.90 
DEPOZITA ME AFAT 60 mujore  3.563.60 3.003.20    3.000.01 4.003.00