Normat e interesit të depozitave

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Maj 2023
Banka Credins BC Maj 2023
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Maj 2023
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Maj 2023
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Maj 2023
Banka Kombëtare Tregtare BKT Maj 2023
Banka OTP Albania OTP Janar 2023
Banka Procredit BPC Maj 2023
Banka Raiffeisen BR Maj 2023
Banka Tirana BT Maj 2023
Banka Union BU Janar 2023
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Depozita për individë - LEKË

Depozita për individëBAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
LLOGARI RRJEDHËSE0.000.000.000.00 0.010.00 0.010.000.20
LLOGARI PAGE0.000.000.00  0.01  0.010.100.20
DEPOZITA PA AFAT0.000.100.001.00 0.900.050.800.200.101.40
DEPOZITA ME AFAT 1 mujore 0.30         
DEPOZITA ME AFAT 1 mujor (Në shumën minimale)0.100.400.250.01 0.750.07 0.010.60 
DEPOZITA ME AFAT 1 mujor(Në shumën maksimale)0.200.500.250.16 0.750.07 0.010.60 
DEPOZITA ME AFAT 3 mujore 0.80         
DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Në shumën minimale)0.201.000.400.010.501.000.35 0.010.800.90
DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Në shumën maksimale)0.301.100.400.160.701.000.35 0.010.801.30
DEPOZITA ME AFAT 6 mujore 1.00         
DEPOZITA ME AFAT 6 mujor (Në shumën minimale)0.301.200.600.010.601.250.50 0.010.801.40
DEPOZITA ME AFAT 6 mujor(Në shumën maksimale)0.401.300.600.160.801.250.50 0.011.001.80
DEPOZITA ME AFAT 12 mujore 1.20         
DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Në shumën minimale)0.601.501.150.011.101.750.601.000.011.501.90
DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Në shumën maksimale)0.80 1.153.001.301.750.851.000.011.502.30
DEPOZITA ME AFAT 24 mujore 1.20         
DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Në shumën minimale)0.801.501.600.011.502.251.051.600.012.302.80
DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Në shumën maksimale)1.001.701.603.501.802.251.051.600.012.303.10
DEPOZITA ME AFAT 36 mujore 2.50         
DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Në shumën minimale) 2.802.30 2.802.751.201.900.012.502.90
DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Në shumën maksimale) 3.002.30 2.952.751.201.900.012.903.30
DEPOZITA ME AFAT 60 mujore 3.303.203.503.60 2.20 0.013.203.80