Normat e interesit të depozitave

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Tetor 2023
Banka Credins BC Tetor 2023
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Tetor 2023
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Tetor 2023
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Tetor 2023
Banka Kombëtare Tregtare BKT Tetor 2023
Banka OTP Albania OTP Tetor 2023
Banka Procredit BPC Tetor 2023
Banka Raiffeisen BR Tetor 2023
Banka Tirana BT Tetor 2023
Banka Union BU Tetor 2023
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Depozita për individë - LEKË

Depozita për individëBAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
LLOGARI PAGESE0.020.000.000.00 0.010.00 0.010.100.20
DEPOZITA PA AFAT0.030.000.002.501.000.900.050.800.250.10 
DEPOZITA ME AFAT 1 mujore           
DEPOZITA ME AFAT 1 mujor (Ne shumen minimale)0.100.000.250.01 0.750.07 0.010.600.50
DEPOZITA ME AFAT 1 mujor(Ne shume maksimale)0.200.010.250.16 1.000.07 0.010.600.80
DEPOZITA ME AFAT 3 mujore           
DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Ne shumen minimale)0.200.010.400.010.701.000.35 0.010.800.70
DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Ne shumen maksimale)0.300.010.400.160.901.250.35 0.010.801.20
DEPOZITA ME AFAT 6 mujore           
DEPOZITA ME AFAT 6 mujor (Ne shume minimale)0.300.010.600.011.051.250.50 0.010.901.10
DEPOZITA ME AFAT 6 mujor(Ne shumen maksimale)0.400.010.600.161.251.500.50 0.011.101.60
DEPOZITA ME AFAT 12 mujore           
DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Ne shumen minimale)0.600.011.150.012.751.750.601.000.011.802.00
DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Ne shumen maksimale)0.800.021.153.003.002.000.851.000.012.302.60
DEPOZITA ME AFAT 24 mujore           
DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Ne shumen minimale)0.800.011.600.012.802.251.401.600.012.103.10
DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Ne shumen maksimale)1.000.021.603.503.102.501.601.600.012.603.50
DEPOZITA ME AFAT 36 mujore           
DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Ne shumen minimale) 0.032.30 2.902.752.401.900.012.503.00
DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Ne shumen maksimale) 0.032.30 3.203.002.601.900.013.003.30
DEPOZITA ME AFAT 60 mujore 0.043.20 3.80   0.013.203.60