Normat e interesit të depozitave

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Korrik 2022
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Korrik 2022
Banka Credins BC Korrik 2022
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Korrik 2022
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Korrik 2022
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Korrik 2022
Banka Kombëtare Tregtare BKT Korrik 2022
Banka OTP Albania OTP Korrik 2022
Banka Procredit BPC Korrik 2022
Banka Raiffeisen BR Korrik 2022
Banka Tirana BT Korrik 2022
Banka Union BU Korrik 2022
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Depozita për individë - LEKË

Depozita për individëBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
LLOGARI RRJEDHËSE0.000.000.000.000.00 0.010.00 0.01 0.20
LLOGARI PAGE0.010.000.000.00  0.01  0.01 0.20
DEPOZITA PA AFAT0.200.000.100.002.00 0.360.050.800.20 0.70
DEPOZITA ME AFAT 1 mujore            
DEPOZITA ME AFAT 1 mujor (Në shumën minimale)0.100.100.300.250.01 0.300.07 0.01  
DEPOZITA ME AFAT 1 mujor(Në shumën maksimale)0.200.200.500.250.16 0.500.07 0.01  
DEPOZITA ME AFAT 3 mujore            
DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Në shumën minimale)0.200.200.400.400.010.300.400.35 0.01 0.50
DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Në shumën maksimale)0.300.300.600.400.160.300.600.35 0.01 0.60
DEPOZITA ME AFAT 6 mujore            
DEPOZITA ME AFAT 6 mujor (Në shumën minimale)0.400.300.600.600.010.400.700.50 0.01 0.70
DEPOZITA ME AFAT 6 mujor(Në shumën maksimale)0.450.400.800.600.160.400.850.50 0.01 0.80
DEPOZITA ME AFAT 12 mujore            
DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Në shumën minimale)0.500.600.901.150.010.751.100.601.000.01 1.00
DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Në shumën maksimale)0.600.80 1.151.100.751.300.851.000.01 1.20
DEPOZITA ME AFAT 24 mujore            
DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Në shumën minimale)0.800.801.201.600.011.101.401.051.600.01  
DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Në shumën maksimale)0.901.001.701.601.501.101.901.051.600.01 1.90
DEPOZITA ME AFAT 36 mujore            
DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Në shumën minimale)  1.802.30 1.401.951.201.900.01  
DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Në shumën maksimale)  2.402.30 1.402.401.201.900.01 2.50
DEPOZITA ME AFAT 60 mujore  3.203.202.202.50 2.20 0.01 4.00