Prenotoni vizitën në Muzeun e Bankës së Shqipërisë

Muzeu i Bankës së Shqipërisë, pas një periudhe ndërprerje për shkak të pandemisë COVID-19, nis aktivitetin dhe është i vizitueshëm nga publiku dhe të gjithë të interesuarit.

Hapja e Muzeut shoqërohet me respektimin e masave lehtësuese për parandalimin e përhapjes së virusit, sipas protokolleve të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS).

Të gjithë mund të vizitojnë Muzeun e Bankës së Shqipërisë me guidë shqip dhe anglisht 
në oraret: 09 00;  11 00; 14 00  në ditët: e martë, e mërkurë dhe e enjte.

Vizitorët në grupe (maksimumi i lejuar është deri në 5 veta) mundet të rezervojnë vizitën e tyre paraprakisht në adresën:

/Muzeu_dhe_Edukimi/Muzeu_i_Bankes_se_Shqiperise/Rezervo_viziten/, ose të drejtohen pranë recepsionit të Bankës së Shqipërisë.

Si të vizitoni Muzeun e Bankës së Shqipërisë

RREGULLAT E HYRJES

 • Hyrja në Muze është falas.
 • Hyrja në Bankë bëhet me një dokument identifikimi. 
 • Ndalohet hyrja me aparate fotografike, aparate celularë, si dhe pajisje tjetër që mund të përdoren për fotografim apo ruajtje imazhesh, regjistrim zërash apo të dhënash të çfarëdo lloji.

RREGULLA SHTESË SIPAS PROTOKOLLIT TË MSHMS

 • Veshja e maskës mbrojtëse brenda ambienteve të Bankës së Shqipërisë dhe në Muze është e detyrueshme.
 • Vizitorit i kryhet matja e temperaturës.
 • Vizitori dezinfekton duart dhe përdor veshjen e dorezave njëpërdorimshe ofruar në Muze.
 • Vizitori respekton distancën sipas shënjuesve të vendosur në dyshemen e  ambienteve të Muzeut.

PRENOTONI VIZITËN TUAJ, DUKE PLOTËSUAR FORMULARIN E MËPOSHTËM:

(Rregulli i viztave me grupe, me maksimumi 15 vizitorë do të rizbatohet pas përfundimit të Pandemisë së COVID-19. )

Please make sure to check carefully before submitting an issue. Thank you!

 
 • Funksionet e parasë
 • Simbolika e monedhave dhe kartëmonedhave shqiptare dhe kuriozitete numizmatike
 • Banka e Shqipërisë: historia, struktura dhe procesi i vendimmarrjes
 • Banka e Shqipërisë: Roli dhe Funksionet
 • Produktet dhe shërbimet bankare
 • Roli i Bankës së Shqipërisë në ekonomi dhe politika monetare e ndjekur prej saj
 • Roli i Bankës së Shqipërisë në mbikëqyrjen e sistemit bankar shqiptar

 

Banka e Shqipërisë 
Zyra e Muzeut
Sheshi “Skënderbej”, Nr.1, Tiranë
Tel: + 355 4 22419301/02/03; 22419409/10/11 ext. 304 ose 306
Ose në adresën: numizmatika@bankofalbania.org