Normat nominale dhe NEI për individë

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Gusht 2018
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Gusht 2018
Banka Credins BC Gusht 2018
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Gusht 2018
Banka e Kreditit të Shqipërisë BKSH Gusht 2018
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Gusht 2018
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Gusht 2018
Banka Kombëtare Tregtare BKT Gusht 2018
Banka NBG Albania BKG Gusht 2018
Banka Ndërkombëtare Tregtare BNT Gusht 2018
Banka Procredit BPC Gusht 2018
Banka Raiffeisen BR Gusht 2018
Banka Societe Generale Albania BSG Gusht 2018
Banka Tirana BT Gusht 2018
Banka Union BU Gusht 2018
BankaVeneto VB Gusht 2018
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:
Normat:

HIPOTEKORE - LEKË / Nominale Fikse

KREDI PËR SHTËPI/PRONA
MuajBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTBPCBRBSGBTBUVB
0-12  5.004.50 2.90    3.50 4.00   
13-24   4.50      3.50 4.00   
25-36   4.50      3.50 4.00   
37-48   4.50      3.50     
49-60   4.50  4.00   3.50     
61-72   4.50  4.00         
73-84   4.50  4.00         
85-96   4.50  4.00         
97-108   4.50  4.00         
109-120   4.50  4.00         
121-180   4.50  4.00         
181-240      4.00         
241-360      4.00         

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu