Normat nominale dhe NEI për individë

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Prill 2022
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Prill 2022
Banka Credins BC Prill 2022
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Prill 2022
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Prill 2022
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Prill 2022
Banka Kombëtare Tregtare BKT Prill 2022
Banka OTP Albania OTP Prill 2022
Banka Procredit BPC Prill 2022
Banka Raiffeisen BR Prill 2022
Banka Tirana BT Prill 2022
Banka Union BU Prill 2022
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:
Normat:

HIPOTEKORE - LEKË / Nominale Fikse

KREDI PËR SHTËPI/PRONA
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12 3.505.004.502.90  4.003.50   
13-24 4.50 4.503.50  4.003.50   
25-36 5.50 4.50   4.003.50   
37-48   4.50    3.50   
49-60   4.50 4.00  3.50   
61-72   4.50 4.00      
73-84   4.50 4.00      
85-96   4.50 4.00      
97-108   4.50 4.00      
109-120   4.50 4.00      
121-180   4.50 4.00      
181-240     4.00      
241-360     4.00   5.00