Normat nominale dhe NEI për individë

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Tetor 2019
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Tetor 2019
Banka Credins BC Tetor 2019
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Tetor 2019
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Tetor 2019
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Tetor 2019
Banka Kombëtare Tregtare BKT Tetor 2019
Banka OTP Albania OTP Tetor 2019
Banka Procredit BPC Tetor 2019
Banka Raiffeisen BR Tetor 2019
Banka Tirana BT Tetor 2019
Banka Union BU Tetor 2019
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:
Normat:

HIPOTEKORE - LEKË / Nominale Fikse

KREDI PËR SHTËPI/PRONA
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-123.503.505.004.502.90  4.003.50 3.50 
13-24 4.50 4.50   4.003.50   
25-364.505.50 4.50   4.003.50   
37-48   4.50    3.50   
49-60   4.50 4.00  3.50   
61-72   4.50 4.00      
73-84   4.50 4.00      
85-96   4.50 4.00      
97-108   4.50 4.00      
109-120   4.50 4.00      
121-180   4.50 4.00      
181-240     4.00      
241-360     4.00