Normat nominale dhe NEI për individë

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Tetor 2021
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Tetor 2021
Banka Credins BC Tetor 2021
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Tetor 2021
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Tetor 2021
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Tetor 2021
Banka Kombëtare Tregtare BKT Tetor 2021
Banka OTP Albania OTP Tetor 2021
Banka Procredit BPC Tetor 2021
Banka Raiffeisen BR Tetor 2021
Banka Tirana BT Tetor 2021
Banka Union BU Tetor 2021
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:
Normat:

HIPOTEKORE - LEKË / Nominale Fikse

KREDI PËR SHTËPI/PRONA
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-123.503.505.004.502.90  4.003.50   
13-24 4.50 4.503.50  4.003.50   
25-364.505.50 4.50   4.003.50   
37-48   4.50    3.50   
49-60   4.50 4.00  3.50   
61-72   4.50 4.00      
73-84   4.50 4.00      
85-96   4.50 4.00      
97-108   4.50 4.00      
109-120   4.50 4.00      
121-180   4.50 4.00      
181-240     4.00      
241-360     4.00