Normat nominale dhe NEI për individë

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Janar 2024
Banka Credins BC Janar 2024
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Janar 2024
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Janar 2024
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Janar 2024
Banka Kombëtare Tregtare BKT Janar 2024
Banka OTP Albania OTP Janar 2024
Banka Procredit BPC Janar 2024
Banka Raiffeisen BR Janar 2024
Banka Tirana BT Janar 2024
Banka Union BU Janar 2024
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:
Normat:

HIPOTEKORE - LEKË / Nominale Fikse

KREDI PER SHTEPI/PRONA
MuajBAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12 0.054.502.99  2.905.20 3.50 
13-24  4.503.99  3.705.93   
25-36  4.50    5.93   
37-48  4.50    5.93   
49-60  4.50    5.93   
61-72  4.50    5.93   
73-84  4.50    5.93   
85-96  4.50    5.93   
97-108  4.50    5.93   
109-120  4.50    5.93   
121-180  4.50    5.93   
181-240           
241-360        6.00