Normat nominale dhe NEI për individë

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Korrik 2022
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Korrik 2022
Banka Credins BC Korrik 2022
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Korrik 2022
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Korrik 2022
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Korrik 2022
Banka Kombëtare Tregtare BKT Korrik 2022
Banka OTP Albania OTP Korrik 2022
Banka Procredit BPC Korrik 2022
Banka Raiffeisen BR Korrik 2022
Banka Tirana BT Korrik 2022
Banka Union BU Korrik 2022
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:
Normat:

HIPOTEKORE - LEKË / Nominale Fikse

KREDI PËR SHTËPI/PRONA
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12 3.505.004.502.90  4.004.15 0.40 
13-24 4.50 4.503.50  4.004.15   
25-36 5.50 4.50   4.004.15 1.20 
37-48   4.50    4.15 1.60 
49-60   4.50 4.01  4.15   
61-72   4.50 4.01      
73-84   4.50 4.01      
85-96   4.50 4.01      
97-108   4.50 4.01      
109-120   4.50 4.01      
121-180   4.50 4.01      
181-240     4.01      
241-360     4.01   5.00