Normat nominale dhe NEI për individë

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Tetor 2022
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Tetor 2022
Banka Credins BC Tetor 2022
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Tetor 2022
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Tetor 2022
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Tetor 2022
Banka Kombëtare Tregtare BKT Tetor 2022
Banka OTP Albania OTP Tetor 2022
Banka Procredit BPC Tetor 2022
Banka Raiffeisen BR Tetor 2022
Banka Tirana BT Tetor 2022
Banka Union BU Tetor 2022
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:
Normat:

HIPOTEKORE - LEKË / Nominale Fikse

KREDI PËR SHTËPI/PRONA
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12 3.505.004.502.90  3.704.15 0.15 
13-24 4.50 4.503.50  3.704.15 1.30 
25-36 5.50 4.50    4.15 1.90 
37-48   4.50    4.15   
49-60   4.50 6.03  4.15   
61-72   4.50 6.03      
73-84   4.50 6.03      
85-96   4.50 6.03      
97-108   4.50 6.03      
109-120   4.50 6.03      
121-180   4.50 6.03      
181-240     6.03      
241-360     6.03