Normat nominale dhe NEI për individë

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Korrik 2019
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Korrik 2019
Banka Credins BC Korrik 2019
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Korrik 2019
Banka e Kreditit të Shqipërisë BKSH Prill 2019
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Korrik 2019
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Korrik 2019
Banka Kombëtare Tregtare BKT Korrik 2019
Banka NBG Albania BKG Tetor 2018
Banka Ndërkombëtare Tregtare BNT Korrik 2019
Banka OTP Albania OTP Korrik 2019
Banka Procredit BPC Korrik 2019
Banka Raiffeisen BR Korrik 2019
Banka Tirana BT Korrik 2019
Banka Union BU Korrik 2019
BankaVeneto VB Tetor 2018
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:
Normat:

HIPOTEKORE - LEKË / Nominale Fikse

KREDI PËR SHTËPI/PRONA
MuajBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTOTPBPCBRBTBUVB
0-123.503.505.004.50 2.90    4.003.50 3.50  
13-24 4.50 4.50      4.003.50    
25-364.505.50 4.50      4.003.50    
37-48   4.50       3.50    
49-60   4.50  4.00    3.50    
61-72   4.50  4.00         
73-84   4.50  4.00         
85-96   4.50  4.00         
97-108   4.50  4.00         
109-120   4.50  4.00         
121-180   4.50  4.00         
181-240      4.00         
241-360      4.00