Normat nominale dhe NEI për individë

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Tetor 2023
Banka Credins BC Tetor 2023
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Tetor 2023
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Tetor 2023
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Tetor 2023
Banka Kombëtare Tregtare BKT Tetor 2023
Banka OTP Albania OTP Tetor 2023
Banka Procredit BPC Tetor 2023
Banka Raiffeisen BR Tetor 2023
Banka Tirana BT Tetor 2023
Banka Union BU Tetor 2023
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:
Normat:

HIPOTEKORE - LEKË / Nominale Fikse

KREDI PER SHTEPI/PRONA
MuajBAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12 0.044.502.99  2.905.20 3.50 
13-24 0.044.503.99  3.705.93   
25-36 0.004.50    5.93   
37-48 0.004.50    5.93   
49-60 0.004.50    5.93   
61-72 0.004.50    5.93   
73-84 0.004.50    5.93   
85-96 0.004.50    5.93   
97-108 0.004.50    5.93   
109-120 0.004.50    5.93   
121-180 0.004.50    5.93   
181-240 0.00         
241-360 0.00      6.00