Normat nominale dhe NEI për individë

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Prill 2021
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Prill 2021
Banka Credins BC Prill 2021
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Prill 2021
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Prill 2021
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Prill 2021
Banka Kombëtare Tregtare BKT Prill 2021
Banka OTP Albania OTP Prill 2021
Banka Procredit BPC Prill 2021
Banka Raiffeisen BR Prill 2021
Banka Tirana BT Prill 2021
Banka Union BU Prill 2021
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:
Normat:

HIPOTEKORE - LEKË / Nominale Fikse

KREDI PËR SHTËPI/PRONA
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-123.503.505.004.502.90  4.003.50   
13-24 4.50 4.503.50  4.003.50   
25-364.505.50 4.50   4.003.50   
37-48   4.50    3.50   
49-60   4.50 4.00  3.50   
61-72   4.50 4.00      
73-84   4.50 4.00      
85-96   4.50 4.00      
97-108   4.50 4.00      
109-120   4.50 4.00      
121-180   4.50 4.00      
181-240     4.00      
241-360     4.00