Normat nominale dhe NEI për individë

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Janar 2020
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Janar 2020
Banka Credins BC Janar 2020
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Janar 2020
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Janar 2020
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Janar 2020
Banka Kombëtare Tregtare BKT Janar 2020
Banka OTP Albania OTP Janar 2020
Banka Procredit BPC Janar 2020
Banka Raiffeisen BR Janar 2020
Banka Tirana BT Janar 2020
Banka Union BU Janar 2020
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:
Normat:

HIPOTEKORE - LEKË / Nominale Fikse

KREDI PËR SHTËPI/PRONA
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-123.503.505.004.502.90  4.003.50 3.50 
13-24 4.50 4.50   4.003.50   
25-364.505.50 4.50   4.003.50   
37-48   4.50    3.50   
49-60   4.50 4.00  3.50   
61-72   4.50 4.00      
73-84   4.50 4.00      
85-96   4.50 4.00      
97-108   4.50 4.00      
109-120   4.50 4.00      
121-180   4.50 4.00      
181-240     4.00      
241-360     4.00