101 terma nga bankingu qendror

 

Jo rrallë herë dëgjojmë të flitet për "paranë", për "monedhën" dhe për "emisionin e monedhës" apo për "çmimet" dhe për "inflacionin" e të tjerë terma si këta, por jo gjithmonë jemi të qartë për mekanizmin që vepron brenda një banke qendrore dhe një ekonomie në tërësi dhe që i jep kuptimin praktik këtyre termave.

Për këtë arsye ju vjen në ndihmë fjalorthi prej rreth 100 fjalësh dhe shprehjesh, i cili përpiqet të shpjegojë disa nga termat e rëndësishëm duke vendosur lidhjet që ata kanë me funksionet e një banke qendrore. Në pjesën më të madhe të termave është sjellë si shembull Banka e Shqipërisë.

Për më shumë shfleto broshurën:

.101-terma-nga-bankingu-qendror.