Aktivitete të Muzeut të Bankës së Shqipërisë

Muzeu i Bankës së Shqipërisë ka funksionuar si hapësirë për shpërndarjen e njohurive jo vetëm numizmatike e historike, por edhe financiare tek vizitorët e tij. Këtë funksion, ajo e ka kryer përmes, aktiviteteve të ndryshme, si ekspozita të përkohshme, aktivitete dhe botime edukative, materiale audio-vizuale të përgatitura dhe të shfaqura në hapësirat e brendshme të saj. Gjithashtu, Muzeu i Bankës së Shqipërisë ka zhvilluar leksione dhe prezantime për grupe të nxënësve, studentëve apo dashamirës dhe të apasionuar pas financave dhe ekonomisë, historisë dhe numizmatikës shqiptare.