Publikime edukative

Këto botime informojnë publikun me një gjuhë të qartë e të thjeshtë, mbi funksionet, objektivat dhe aktivitetin e Bankës së Shqipërisë, si edhe rolin e saj në ekonominë e vendit.

Nisur nga argumentet e trajtuara, botimet edukative janë të grupuara si më poshtë: