Programet edukuese të Bankës së Shqipërisë

Programet edukuese të Bankës së Shqipërisë kanë në fokus të tyre dy objektiva kryesorë:

  1. prezantimin tek publiku të institucionit të bankës qendrore, rolit dhe funksioneve të saj, si dhe; 
  2. kultivimin dhe përforcimin e një kulture financiare në shoqërinë shqiptare.

Për realizimin e këtyre objektivave, Banka e Shqipërisë bashkëpunon me institucione kombëtare dhe ndërkombëtare për të ngritur një platformë gjithëpërfshirëse të edukimit financiar, të përshtatur edhe me nevojat e sistemit arsimor vendas.
Projektet e edukimit financiar të Bankës së Shqipërisë sipas grupeve të interesit:

.globalmoneyweek_logo_2.   
Java Globale e Parasë

.per-nxenesit_copy_1. 
Për nxënësit 

.per-gjimnazistet.
Për gjimnazistët

.per-studentet.
Për studentët

.per-mesuesit. 
Për mësuesit

.per-gazetaret.
Për gazetarët

.aktivitete-nder-vite.
Aktivitete ndër vite