Instrumente llogaritëse

Në këtë rubrikë do të gjeni disa tabela të thjeshta të cilat do t'ju ndihmojnë në administrimin më eficient të financave personale. Me to mund të llogarisni kursimet tuaja mujore, të hartoni një plan kursimi apo të mbani nën kontroll shlyerjen e kredisë tuaj. Plotësoni fushat bosh me të dhënat tuaja personale dhe kryeni të gjitha llogaritjet për të cilat keni nevojë. Dhe kini parasysh që të dhënat tuaja nuk regjistrohen!