BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PËR SHTYP
Raporti i Politikës Monetare 2019/II

Data e publikimit: 15.05.2019

 

Ditën e enjte, datë 16 maj 2019, ora 10:30, në ambientet e Bankës së Shqipërisë u zhvillua prezantimi i Raportit të Politikës Monetare 2019/II.

Takimi u zhvillua për gazetarët e ekonomisë pa praninë e kamerave.