BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PËR SHTYP
Raporti i Stabilitetit Financiar për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2018

Data e publikimit: 25.04.2019

 

Ditën e premte, datë 26 prill 2019, ora 10:30, në ambientet e Bankës së Shqipërisë u zhvillua prezantimi i Raportit të Stabilitetit Financiar 6M II 2018. 

Takimi u zhvillua për gazetarët e ekonomisë pa praninë e kamerave.