Marrëveshje 6/2000 ''Për unifikimin e urdhërpagesës dhe të çekut''

Tipi: Marrëveshje
Miratoi: Komiteti i pagesave
Numer: 6
Data: 20.03.2000
Hyn në fuqi: 05.04.2000
Botuar në: Pa përcaktuar
në datën: 00.00.0000
Kategoria: Sistem Pagesash
Departamenti: Departamenti i Sistemeve të pagesave
Marrëveshja siguron një shërbim efikas për pagesat ndërmjet klientit dhe bankës , si dhe njëson dokumentet dhe termat e instrumenteve të pagesës.
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu