Konferencat e organizuara nga Banka e Shqipërisë

Banka e Shqipërisë duke filluar që nga nëntori i vitit 2000 organizon çdo vit konferencën shkencore të saj, një forum ku ekspertë, akdemikë, vendimarrës etj., vendas dhe të huaj, këmbejnë pikëpamjet, hedhin ide, sjellin eksperienca të ndryshme etj.