Struktura Organizative

Z. Gent Sejko, Kryetar
Zj. Elisabeta Gjoni, Zëvendëskryetare
Zj. Natasha Ahmetaj, Anëtare
Z. Tonin Kola, Anëtar
Zj. Denada Prifti,  Anëtare
Zj. Ela Golemi, Anëtare
Z. Arben Malaj, Anëtar
Z. Petraq Milo, Anëtar
Z. Dhori Kule, Anëtar

Guvernator
Z. Gent Sejko

Zëvendësguvernator i Parë
Zj. Elisabeta Gjoni

Zëvendësguvernator i Dytë
Zj. Natasha Ahmetaj

Inspektor i Përgjithshëm
Zj. Merita Bejtja

struktura boa 2017 alb


Departamente dhe Njësi të tjera

Kabineti i Guvernatorit
Sekretari i Këshillit Mbikëqyrës
Mbikëqyrja Bankare
Burimet Njerëzore
Juridik
Kontrolli
Operacionet Monetare
Politikat Monetare
Stabiliteti Financiar
Statistikat
Kërkimet
Emisioni
Sistemet e Pagesave dhe Kontabiliteti e Financa
Teknologjia e Informacionit
Administrimi
Sigurimi dhe Mbrojtja
Ndërhyrja e jashtëzakonshme
Z. Donald Duraj, Shef i Kabinetit
Z. Elvis Çibuku
Z. Deniz Deralla, Drejtor
Z. Andi Bala, Drejtor
Z. Altin Naqe, Drejtor
Zj. Merita Bejtja, Inspektor i Përgjithshëm
Z. Marian Gjermeni, Drejtor
Z. Erald Themeli, Drejtor
Z. Klodion Shehu, Drejtor
Zj. Argita Frashëri, Drejtore 
Z. Altin Tanku, Drejtor
Z. Virjon Lalollari, Drejtor 
Zj. Ledia Bregu, Drejtore (e komanduar)
Z. Indrit Xhemali, Drejtor
Zj. Jonida Mero, Drejtore
Z. Ilir Mollaymeri, Drejtor 
Zj. Vasilika Kota, Drejtore 

Degët e Bankës së Shqipërisë

Shkodër
Elbasan
Gjirokastër
Korçë
Lushnjë
Zj. Ermira Istrefi, Drejtore
Z. Thoma Rula, Drejtor
Z. Kostaq Frango, Drejtor
Zj. Majlinda Peleshi, Drejtore
Zj. Shpresa Meço, Drejtore

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu