Ndryshim në marrëveshjen mbi emetimin e bonove të thesarit në formë regjistrimi dhe mbajtjen e regjistrit në dy nivele

Tipi: Marrëveshje
Miratoi: Guvernatori
Data: 04.04.2008
Hyn në fuqi: 04.04.2008
në datën: 00.00.0000
Kategoria: Operacione
Departamenti: Operacionet Monetare
Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Financave ranë dakord për një ndryshim në marrëveshjen mbi emetimin e bonove të thesarit në formë regjistrimi dhe mbajtjen e regjistrit në dy nivele nënshkruar në datë 05.09.2006
 
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu