Botime Kërkimore

Kërkimi shkencor ndihmon në procesin vendimmarrës, si dhe në rritjen cilësore të punës, të reputacionit dhe të besueshmërisë së Bankës së Shqipërisë, si një institucion që zotëron metodologjitë bashkëkohore dhe njohuritë e nevojshme për të garantuar ekuilibrat makroekonomikë të vendit.

Punët kërkimore të Bankës së Shqipërisë publikohen në formën e këtyre botimeve:

 

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu