Publikime edukative të Bankës së Shqipërisë

Botimet edukative informojnë publikun me një gjuhë të qartë e të thjeshtë, mbi funksionet, objektivat dhe aktivitetin e Bankës së Shqipërisë, si edhe rolin e saj në ekonominë e vendit.

Nisur nga argumentet e trajtuara, botimet edukative grupohen si më poshtë:

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu