Të reja shkencore

Të reja shkencore

Revista "Të reja shkencore në Bankën e Shqipërisë" jep informacion të përmbledhur mbi materialet studimore të sapopërfunduara apo në proces hartimi në Bankën e Shqipërisë.

Gjithashtu, ajo përmban një prezantim të aktiviteteve kërkimore të organizuara dhe temave të prezantuara në to.