ABC-ja e normave të interesit

ABC-ja e normave të interesit
Publikuar nga: Banka e Shqipërisë
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 25.06.2007
Data e shtypjes: 25.06.2007
Kategoria e materialit: Botime edukative / Broshura
Çfarë janë normat e interesit dhe pse luhaten ato? Kur është momenti i duhur për të investuar, kur duhet kursyer, dhe në ç’moment është më e këshillueshme të marrim një kredi? Të gjitha këtyre pyetjeve, i jep përgjigje kjo broshurë, e cila tregon se si normat e interesit kanë fuqinë të ndikojnë jetët e njerëzve. Për të shkuar akoma dhe më larg, duke ndikuar vendimet ekonomike që individët e ndryshëm ndërmarrin, normat e interesit shërbejnë edhe si faktor përcaktues për investimet në nivelin e përgjithshëm të ekonomisë.