Banka Qendrore Evropiane; Eurosistemi; Sistemi Evropian i Bankave Qendrore

Banka Qendrore Evropiane; Eurosistemi; Sistemi Evropian i Bankave Qendrore
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 08.06.2011
Data e shtypjes: 08.06.2011
Kategoria e materialit: Botime edukative / Broshura
Kjo broshurë e përbërë prej 36 faqesh i paraqet lexuesit një panoramë të përgjithshme të bankingut qendror në Bashkimin Evropian. Përmbajtja: 1. Rruga drejt Bashkimit Ekonomik dhe Evropian; 2. Struktura dhe detyra; 3. Politika monetare; 4. Sistemi TARGET 2; 5. Kartëmonedhat dhe monedhat euro; 6. Mbikëqyrja bankare. Fjalorth.