Bankat në epokën e internetit

Bankat në epokën e internetit
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 25.06.2007
Data e shtypjes: 25.06.2007
Kategoria e materialit: Botime edukative / Broshura
Në ditët e sotme, një pjesë e mirë e bankave tregtare ofrojnë forma të ndryshme të internet banking, i njohur ndryshe edhe si online banking ose electronic banking (e-banking). Sfida e kësaj industrie është dizenjimi i këtij kanali të ri për ofrimin e shërbimeve bankare, në mënyrë të thjeshtë e të besueshme për t'u përdorur nga klientët.