Bankat qendrore të rajonit

Bankat qendrore të rajonit
Authori: Sektori i Bilancit të Pagesave dhe Vrojtimeve
Data e prodhimit: 22.05.2006
Data e shtypjes: 22.05.2006
Kategoria e materialit: Botime edukative / Broshura
Kjo broshurë synon të japë një panoramë të përgjithshme të asaj çka bën një bankë qendrore, nëpërmjet një rrëfimi copëzash të historisë së bankave të rajonit tonë.