Borxhi dhe kredia = Një çështje interesi

Borxhi dhe kredia = Një çështje interesi
Authori: Sektori i Bilancit të Pagesave dhe Vrojtimeve
Data e prodhimit: 01.02.2007
Data e shtypjes: 01.02.2007
Kategoria e materialit: Botime edukative / Broshura
Borxhi ka ekzistuar që në kohët e mesjetës dhe deri në ditët tona. Ai ka marrë forma të ndryshme duke u zhvilluar në atë që ne e njohim sot me emrin kredi. Kjo broshurë informon publikun mbi format e ndryshme të kredive dhe si mund të aplikohet për një të tillë.